Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Goede waardering voor Arbo-congres

Goede waardering voor Arbo-congres

De Redactieraad van de Arbocatalogus PO heeft op 24 januari 2018 haar congres gehouden in het Vergader- en Congrescentrum Domstad in Utrecht. De deelnemers hebben het congres gewaardeerd met het cijfer 7,8.
 
Aan het congres hebben ongeveer 150 preventiemedewerkers, directeuren en andere medewerkers uit het primair onderwijs deelgenomen. Het congres was op de praktijk gericht. Deelnemers hadden de mogelijkheid om deel te nemen aan diverse workshops, te weten:
- de rol van de inspectie SZW;
- zorgplicht en aansprakelijkheid van medewerkers in het onderwijs;
- medisch handelen in de school;
- omgaan met agressie en geweld van ouders;
- de rol van de bedrijfsarts op het gebied van preventie;
- arbobudget: Zó regel je dat!;
- de rol van de preventiemedewerker in 2018.

De presentaties zijn hieronder te downloaden.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 8 maart 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)