Home » Artikelen » Goed bestuur voor eenpitters

Goed bestuur voor eenpitters

In een speciaal informatiebulletin geeft de PO-Raad op eenpitters afgestemde informatie over de onlangs aanvaarde wijzigingen van de onderwijswetten rond `Goed onderwijs, goed bestuur´ en over de Code Goed Bestuur in het primair onderwijs.

Het bulletin is samengesteld na bijeenkomsten voor eenpitters waarop de actuele ontwikkelingen op het gebied van goed bestuur aan de orde kwamen. De toen gestelde vragen (en antwoorden) zijn in dit bulletin samengebracht. Veel van die vragen/antwoorden hebben te maken met de mogelijkheid van feitelijke scheiding van bestuur en intern toezicht, naar aanleiding van de op hoofdlijnen geschetste varianten daarvan. De aandacht ging daarbij met name uit naar de functionele en de feitelijke scheidingsmogelijkheden van bestuur en intern toezicht. 

 

 

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 7 juli 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)