Home » Artikelen » Gezocht: onderwijsvraagstukken voor Kennisnet Innovatie

Gezocht: onderwijsvraagstukken voor Kennisnet Innovatie

Kennisnet is op zoek naar vraagstukken uit de dagelijkse onderwijspraktijk die het onderwijs kunnen verbeteren. De unit Innovatie gaat innovatieve oplossingen bedenken voor de winnende vraagstukken en deze teruggeven aan het onderwijsveld.
Via het platform Stem van het onderwijs kunnen vraagstukken over kwaliteit, doelmatigheid en transparantie ingediend worden. Naast het aandragen van vraagstukken kan er ook gestemd worden op ingediende vraagstukken. Voor de vraagstukken die de meeste stemmen binnenhalen gaat Kennisnet samen met het onderwijs innovatieve oplossingen bedenken en waar mogelijk uitvoeren.

Voorbeelden van vraagstukken zijn: ‘Hoe kan ik een digitale leerrouteplanner ontwikkelen als leidraad bij zelfstandig leren?’, ‘ Hoe kan gamification zorgen voor meer betrokkenheid in het onderwijsproces?’ of ‘Hoe kunnen we ervoor zorgen dat leerlingen de leerkracht stimuleren om ict te gebruiken?’

Vraagstukken indienen en stemmen kan tot en met 6 juli op Stem van het Onderwijs

Gepubliceerd op: 28 juni 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)