Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Gezamenlijke aanpak herziening curriculum naar Tweede Kamer

Gezamenlijke aanpak herziening curriculum naar Tweede Kamer

Op 10 februari 2017 hebben de Onderwijscoöperatie, de sectorraden (PO- en VO-raad), de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS), het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) en Ouders & Onderwijs gezamenlijk een voorstel gestuurd aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) om tot een herziend curriculum te komen in het primair en voortgezet onderwijs. De onderwijspartijen hebben de handen ineengeslagen en een aanpak opgesteld met een centrale rol voor leraren. De onderwijspartijen vragen de staatssecretaris om dit mogelijk te maken.

Leraren en schoolleiders moeten de tijd en ruimte krijgen om aan curriculumontwikkeling op landelijk niveau te werken. Dekker: “Daarom stel ik voor de periode tot mei 2018 conform het voorstel van de coördinatiegroep voor de vrijstelling van (teams van) leraren en schoolleiders voor de uitwerking van het curriculum 4,5 miljoen beschikbaar. Ook zal ik middelen beschikbaar stellen voor de werkorganisatie en de benodigde inzet van SLO.” De staatssecretaris stelt dus precies het bedrag beschikbaar waar de coördinatiegroep, waar de AVS deel van uitmaakt, in het plan van aanpak van de herziening van het curriculum in po en vo om vroeg.

De aanpak vormt het vervolg op de verdiepingsfase van Onderwijs2032. De staatssecretaris biedt het voorstel aan de Tweede Kamer aan en volgende week  gaat hij er met de Tweede Kamer over in gesprek.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 11 februari 2017

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (7e herziene uitgave september 2018)