Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Gewijzigde regeling subsidie bèta-technieknetwerken 2017–2020

Gewijzigde regeling subsidie bèta-technieknetwerken 2017–2020

Met ingang van 12 juni 2017 is het Besluit vaststelling beleidskader subsidie bèta-technieknetwerken 2017–2020 (Beleidskader) in werking getreden. Op grond van het Beleidskader kunnen bèta-technieknetwerken (b/t-netwerken) subsidie ontvangen om ambities uit het Nationale Techniekpact 2020 te realiseren. Omdat de uitvoering in de praktijk tot een aantal vragen leidde en omdat de financiële verdeling van de regionale po-netwerken voor de jaren 2018 en 2019 nog niet berekend was, is het Beleidskader ten aanzien van een aantal met name genoemde aspecten gewijzigd.
 
De maximale subsidiebedragen voor de regionale netwerken in het primair onderwijs  zijn voor 2018 en 2019 berekend op basis van het scholenaantal in 2014 en een vaste voet van 30.000 euro. Voorts is in het Beleidskader opgenomen dat, indien de aanvraag van een erkend b/t-netwerk niet wordt toegewezen, het betreffende subsidiebedrag naar evenredigheid wordt verdeeld over de resterende b/t-netwerken in dezelfde categorie.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 12 januari 2018
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)