Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Gesprek onderwijswoordvoerders Tweede Kamer op 30 januari 2019
#wijschoolleiders verdienen meer!

Gesprek onderwijswoordvoerders Tweede Kamer op 30 januari 2019

Het massale e-mailbombardement door schoolleiders op 22 en 23 november 2018 richting minister Slob en de woordvoerders onderwijs in de Tweede Kamer heeft duidelijk effect gehad. Minister Slob voerde op 13 december het inhoudelijke gesprek met schoolleiders. De onderwijswoordvoerders uit de Tweede Kamer willen ook in gesprek over de rol en positie van schoolleiders in het primair onderwijs. De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) en CNV Schoolleiders organiseren dit gesprek woensdag 30 januari aanstaande om 16 uur in Perscentrum Nieuwspoort te Den Haag. Er is plek voor maximaal 45 personen, dus aarzel niet en meld u aan!

AVS_Nieuwspoort-PNB1072.jpg
Foto: Phil Nijhuis

De honderden mails van schoolleiders aan de onderwijspolitici lieten de e-mailboxen afgelopen november overstromen. In deze mails riepen schoolleiders op tot concrete inspanningen van alle betrokkenen, dus ook van de onderwijswoordvoerders in de Tweede Kamer.
Meerdere politici gingen de digitale dialoog aan met de schoolleiders, die daar vervolgens weer op reageerden.

Enkele opmerkingen:
“Helaas pretendeert u dat het geld dat de regering nu investeert ook tegemoet komt aan een betere en reële salariëring van schoolleiders. Dat is absoluut niet het geval. De overheid is er zelf debet aan dat dit geld alleen maar ingezet mag worden voor verbetering van de salarissen van leerkrachten en niet van schoolleiders of en ondersteunend onderwijspersoneel.”

“De dringende eis om nu ook verder reële investeringen te doen in het primair onderwijs, in het bijzonder in de vorm van een inhaalslag ten aanzien van de beloning voor schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel, is niet strijdig met de eerdere instemming met de huidige cao.”
U geeft aan het belang van de schoolleider voor goed onderwijs te erkennen. Ik vraag u om uw invloed te benutten om ook het salaris van schoolleiders in het po gelijk te trekken met dat van schoolleiders in het voortgezet onderwijs. En dan heb ik het nog niet eens over het verschil in de mate van ondersteuning op administratief en organisatorisch gebied.”

Deze mailwisselingen schreeuwen om een ‘live’ gesprek met de onderwijswoordvoerders uit de Tweede Kamer. Inmiddels hebben meerdere politici toegezegd woensdag 30 januari 2019 om 16 uur aanwezig te zijn in Nieuwspoort te Den Haag. Zorg dat u erbij bent!

Er zijn inmiddels voldoende aanmeldingen. 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 17 januari 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)