Home » Artikelen » Geslaagde pilot ‘Lunchen op school’

Geslaagde pilot ‘Lunchen op school’

De negen Amsterdamse basisscholen die vorig schooljaar hebben meegewerkt aan de pilot ‘Lunchen op School’ zijn enthousiast over het gezamenlijk gezond lunchen op school. Leerlingen vinden het lekker en gezellig en ook de ouders zijn overwegend tevreden. De resultaten worden gebruikt voor een landelijk ondersteuningsprogramma.

Kinderen die op school eten, nemen normaal gesproken voor de overblijf eten mee van huis. Er zijn echter signalen dat kinderen geen eten meekrijgen, niet goed eten en/of lunchtrommels bij zich hebben gevuld met ongezonde voeding. Bovendien blijkt uit onderzoek van de GGD dat overgewicht nog steeds een groot probleem is. Deze problemen komen vooral voor op scholen in sociaaleconomisch zwakke wijken. Uit onderzoek ter voorbereiding op de Amsterdamse pilot bleek bovendien dat zowel scholen als ouders niet tevreden waren over het lunchen tijdens de tussenschoolse opvang. Genoemde nadelen zijn onder andere de hoge kosten, de kwaliteit van de opvang en te weinig tijd om rustig te lunchen. De pilotscholen ervaren een positief effect van het gezamenlijk lunchen op het pedagogisch klimaat (rust, sociale omgang en dergelijke), concentratie in de klas na de lunch, werk voor vrijwilligers/ moeders, kennismaking met voeding uit andere culturen en wennen aan en het leren waarderen van gezonde voeding. Het landelijke Platform Lunchen op School gebruikt de ervaringen uit de pilot als input voor het ontwikkelen van een landelijk ondersteuningsprogramma voor lunchen op basisscholen. De lessen uit Amsterdam vormen een belangrijke stepping stone voor de verbredingsaanpak die het platform wil inzetten. Doel is praktische ondersteuning te bieden aan scholen die een lunchvoorziening willen starten. De aanpak is vraaggestuurd en inpasbaar in de schoolorganisatie en ouders zijn betrokken. Het InnovatieNetwerk (#_ftn1)faciliteert dit platform, dat zoveel mogelijk wil voortbouwen op bestaande programma’s rond gezondheid en onderwijs, zoals de Gezonde School.

Gepubliceerd op: 16 februari 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

ABC van de CAO PO 2019-2020