Home » Artikelen » Gemeenten besteden geld onderwijshuisvesting aan andere posten’

Gemeenten besteden geld onderwijshuisvesting aan andere posten’

De gemeenten in Nederland hebben in 2009 wederom veel minder uitgegeven aan onderwijshuisvesting dan zij hebben ontvangen. De gemiddelde gemeente sluist steeds meer geld door naar andere posten. Dat blijkt uit het Periodiek Onderhoudsrapport gemeentefonds 2010, melden de PO-Raad en VOS/ABB

In 2008 gaven gemeenten ongeveer 18 euro per inwoner minder uit aan onderwijshuisvesting dan zij daarvoor uit het gemeentefonds ontvingen. Dat verschil is inmiddels toegenomen tot 20 euro per inwoner. In totaal verdwijnt op deze manier een bedrag van 330 miljoen euro, dat in principe bestemd is voor onderwijshuisvesting.

De vergoedingen voor onderwijshuisvesting in het gemeentefonds maken onderdeel uit van het cluster educatie, waarvan huisvesting het grootste deel uitmaakt. Het grootste deel is echter bestemd voor onderwijshuisvesting. Dit geld is echter niet geoormerkt (lumpsum). Gemeenten mogen het dus aan andere zaken besteden. Beheerders van het gemeentefonds kunnen op een gegeven moment kiezen voor een andere verdeling die beter aansluit bij het feitelijke gedrag van gemeenten.

Uit nog lopend onderzoek van VOS/ABB blijkt dat in sommige grote gemeenten het verschil vele tonnen kan bedragen, terwijl er ook gemeenten zijn die meer aan onderwijshuisvesting besteden dan ze daarvoor uit het gemeentefonds ontvangen. Het onderzoek verloopt naar eigen zeggen moeizaam, omdat sommige gemeentebegrotingen zo ondoorzichtig zijn, dat het erg moeilijk is om te traceren waar het geld naartoe gaat. De PO-Raad vindt het belangrijk te achterhalen wat de oorzaak is van de toenemende verschillen tussen inkomsten en uitgaven. Al langer bestaat het vermoeden dat de prijsindex die wordt gehanteerd voor de vaststelling van de huisvestingsnormen zich anders ontwikkelt dan via van het gemeentefonds. De PO-Raad zal hierover in overleg treden met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Gepubliceerd op: 15 oktober 2009
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)