Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Gemeentelijk Onderwijsdebat in Rotterdam op 8 februari

Gemeentelijk Onderwijsdebat in Rotterdam op 8 februari

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. Wat zijn de plannen van de verschillende politieke partijen voor het onderwijs en het jeugdbeleid? En wat willen de onderwijsinstellingen, van het primair onderwijs tot en met de universiteiten, aan de gemeentelijke politiek meegeven als het gaat om thema’s als gelijke kansen voor leerlingen en studenten, het lerarentekort en een leven lang ontwikkelen?

Praat mee op het Gemeentelijk Onderwijsdebat dat Zadkine en de Stichting van het Onderwijs op 8 februari organiseren.

Tijdens het onderwijsdebat gaan lokale politici, schoolleiders, leraren en studenten met elkaar in gesprek over de rol die gemeenten spelen en zouden moeten spelen bij actuele onderwijsthema’s, zoals de aansluiting tussen zorg, opvang en onderwijs en het voorkomen van uitval en thuiszitten. Ook de thema’s aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt, het onderwijsachterstandenbeleid en onderwijsaanbod aan kwetsbare groepen en herstarters komen aan bod.

Meld u alvast aan!
Het debat vindt plaats op donderdag 8 februari van 16.00 tot 18.00 uur bij Zadkine/Hofplein Rotterdam (Benthemplein 13).
Na aanmelding ontvangt u de uitnodiging en het programma zo snel mogelijk.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 15 januari 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Het ABC van de CAO PO (Herziene versie januari 2017)