Home » Artikelen » Geluidsnormen basisscholen aangepast

Geluidsnormen basisscholen aangepast

De geluidsnormen voor basisscholen worden vanaf 1 januari 2010 aangepast. De Tweede Kamer wil dat bij het bepalen van de geluidsbelasting geen rekening meer gehouden hoeft te worden met geluid afkomstig van spelende kinderen op en bij scholen. Aanpassing van de regels is ingegeven door het maatschappelijk belang dat basisscholen vervullen.

Op dit moment zijn alleen regels vastgelegd voor het stemgeluid van personen op het terrein van instellingen, zoals basisscholen, als dit wordt omsloten door bebouwing. Bij een niet omsloten buitenterrein van een instelling wordt nu al een uitzondering gemaakt voor stemgeluid. In de nieuwe regelgeving wordt ook een uitzondering gemaakt voor alle schoolpleinen. Het stemgeluid op deze plekken mag dan in alle gevallen (dus bij omsloten én andere buitenterreinen) buiten beschouwing worden gelaten. De aanpassingen gaan ook gelden voor kinderdagverblijven. In het basisonderwijs wordt een uitzondering gemaakt voor de periode vanaf één uur voor aanvang van het onderwijs tot één uur na beëindiging van het onderwijs. Bij kinderdagverblijven geldt de uitzondering tijdens openingstijden. In het bestemmingsplan kan een gemeente vastleggen welke locaties geschikt zijn voor vestiging van nieuwe basisscholen en kinderdagverblijven.

De AVS is blij met deze aanpassing. Het is ondoenlijk om het stemvolume van leerlingen te reguleren. Kinderen moeten kunnen spelen.

Gepubliceerd op: 24 september 2009
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Salaristabellen CAO-PO 2019-2020