Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Geld voor werkdrukvermindering gaat vooral naar onderwijsassistenten en (vak)leerkrachten

Geld voor werkdrukvermindering gaat vooral naar onderwijsassistenten en (vak)leerkrachten

Het geld uit de extra middelen voor het verminderen van de werkdruk gaat naar verwachting het vaakst uitgegeven worden aan meer onderwijsassistenten (77 procent), meer leerkrachten (60 procent) en meer vakleerkrachten (43 procent). Dit blijkt uit een peiling van de PO-Raad onder ruim driehonderd schoolbesturen, uitgevoerd door DUO Onderwijsonderzoek.

In het Werkdrukakkoord dat het PO-Front afgelopen februari met het kabinet sloot, is afgesproken dat werkdruk zoveel mogelijk op schoolniveau moet worden aangepakt. Vanaf schooljaar 2018/2019 gaat het om 237 miljoen euro per schooljaar. Dat bedrag loopt op tot structureel 430 miljoen euro in 2022. De resultaten van de peiling laten zien waaraan de schoolteams dit geld willen uitgeven.

Een ruime meerderheid van de bestuurders (81 procent) verwacht dat de extra middelen voor het verminderen van de werkdruk binnen de organisatie helpen om de werkdruk van leerkrachten te verminderen. De gesprekken in de schoolteams over de inzet van extra middelen om de werkdruk te verlagen, hebben geleid tot concrete vacatures voor onderwijsassistenten, vakleerkrachten en/of andere functies. Een ruime meerderheid van de bestuurders (86 procent) geeft dit aan.

Vacatures
Twee derde van de bestuurders (69 procent) verwacht dat ze alle vacatures voor onder andere onderwijsassistenten en vakleerkrachten ingevuld krijgen. Bijna een vijfde van de bestuurders (18 procent) verwacht dat ze de openstaande vacatures naar aanleiding van het Werkdrukakkoord niet vervuld krijgen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 10 september 2018

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)