Home » Artikelen » ‘Geen verplichtingen onderwijshuisvesting aangaan’

‘Geen verplichtingen onderwijshuisvesting aangaan’

Onrechtmatige huisvestingsuitgavenIn een brief aan alle schoolbesturen adviseert staatsecretaris Dijksma schoolbesturen om geen (nieuwe) verplichtingen aan te gaan die aangemerkt kunnen worden als uitgaven aan onderwijshuisvesting. Dat meldt de PO-raad.De staatssecretaris geeft in de brief een toelichting bij de toepassing van de regels voor huisvestingsuitgaven. Specifiek gaat het over het gebruiken van rijksbekostiging voor uitgaven aan huisvesting. Ondanks dat dit sinds de invoering van de lumpsumbekostiging niet meer is toegestaan, heeft de Inspectie van het Onderwijs geconstateerd dat dit in de praktijk veelvuldig voorkomt. Hierdoor is het mogelijk dat de accountant een niet-goedkeurende verklaring afgeeft voor het Jaarverslag 2008. De staatssecretaris geeft aan naar aanleiding van een dergelijke verklaring niet met onmiddellijke ingang de onrechtmatige uitgaven terug te vorderen. Zij wacht eerst de resultaten van een onderzoek naar de uitgaven af. Het onderzoek moet duidelijk maken of het gaat om uitgaven die niet onder de verantwoordelijkheid van de gemeente vallen, maar wel in het belang zijn van de school.

Gepubliceerd op: 27 mei 2009
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)