Home » Artikelen » Geen uitstel voor scheiding bestuur en toezicht

Geen uitstel voor scheiding bestuur en toezicht

Verschillende schoolbesturen hebben de minister benaderd met het verzoek uitstel te verlenen om aan de wettelijke bepaling te voldoen dat vóór 1 augustus 2011 onderscheid gemaakt moet worden tussen intern toezicht en het bestuur. Deze verzoeken worden afgewezen, omdat de minister geen bevoegdheid heeft om van de wet af te wijken.

De functiescheiding is een wettelijk vereiste waaraan alle schoolbesturen sinds 1 augustus 2011 moeten voldoen in het kader van de wet `Goed onderwijs, goed bestuur´. Dit betekent dat sinds die datum ieder schoolbestuur de functiescheiding gerealiseerd moet hebben en volgens deze principes dient te werken. De organisatievorm is vrij. Het is niet verplicht een afzonderlijke Raad van Toezicht in te stellen. Zo kan ook een deel van het bestuur statutair worden belast met het intern toezicht. Denk bijvoorbeeld aan een algemeen bestuur dat toezicht houdt op een dagelijks bestuur.

Gepubliceerd op: 8 september 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)