Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Geen spellingcontrole voor dyslectische leerlingen op eindexamen

Geen spellingcontrole voor dyslectische leerlingen op eindexamen

Dit jaar mogen leerlingen met dyslexie tijdens het eindexamen geen gebruik meer maken van spellingcontrole op de pc. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) heeft deze strenge maatregel afgelopen najaar stilletjes ingevoerd. Veel Kamerleden zijn onaangenaam verrast en ook Balans, de landelijke vereniging van ouders met kinderen met een leer- en of gedragsstoornis, is tegen. Balans heeft een petitie opgestart. Dit melden diverse media afgelopen weekend.

Het CvTE wijzigde afgelopen oktober de regels, staatssecretaris Sander Dekker van OCW besloot vorig jaar juni spelling weer te gaan toetsen bij het centraal examen Nederlands op de havo en het vwo. Havo- en vwo-leerlingen die bij het komende examen Nederlands drie of meer spelfouten maken, krijgen een punt aftrek, vmbo-leerlingen een halve punt aftrek.
Een woordvoerder van het ministerie van onderwijs meldt, aldus het AD: “Examens moeten voor iedereen gelijk zijn. Het aantal punten dat kan worden afgetrokken voor spelling is beperkt. Ook kinderen met dyslexie kunnen prima hun examens halen.” Vorig jaar mochten leerlingen met een beperking tijdens examens nog gebruikmaken van de spellingcontrole op de pc.
Een meerderheid van de Tweede Kamer wil over de nieuwe regels meer duidelijkheid van staatssecretaris Dekker. Op 10 februari vindt een debat met de staatssecretaris plaats.

Petitie
De oudervereniging Balans zet samen met het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) een online petitie uit om Tweede Kamerleden te ondersteunen in hun streven om het verbod ongedaan te maken. Balans vreest dat veel leerlingen met dyslexie niet zullen slagen voor hun eindexamen of een lager resultaat behalen. De maatregel past bovendien absoluut niet binnen de invoering van Passend onderwijs. Andrej Josic, voorzitter van LAKS: “In de praktijk komt het erop neer dat leerlingen met dyslexie per definitie minder punten krijgen op een aantal examens dan leerlingen zonder dyslexie. Dit gaat in tegen het principe van gelijke kansen en daarom roepen wij onze achterban op om deze petitie te tekenen”.

Gepubliceerd op: 1 februari 2016

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)