Home » Artikelen » Geen nieuwe CAO VO per augustus 2015

Geen nieuwe CAO VO per augustus 2015

De VO-raad heeft de cao voor het voortgezet onderwijs, die op 1 augustus 2015 afloopt, opgezegd. De vakbonden en de VO-raad hebben 30 juni opnieuw om tafel gezeten, maar konden het niet eens worden. Grootste struikelblokken zijn de onderwerpen loon en Wet werk en zekerheid (Wwz).
 
Juist omdat de VO-raad het gesprek met de bonden wil voortzetten om zo spoedig mogelijk tot nieuwe afspraken te komen, heeft de raad ervoor gekozen de cao op te zeggen. Dat is de beste stap om snel tot een nieuwe cao te komen. Bij het alternatief - verlenging van de huidige cao - is dit ingewikkelder; dan moet bij een nieuw akkoord de bestaande, verlengde cao worden opengebroken.
 
De VO-raad en de onderwijsbonden AOb, FNV Overheid, CNV Onderwijs en FvOv zijn al geruime tijd met elkaar in gesprek over een nieuwe cao. Grootste struikelblokken zijn de onderwerpen loon en Wet werk en zekerheid (Wwz). In de onderhandelingen hebben werkgevers een loonaanbod gedaan dat uitstijgt boven de ruimte die door de overheid in 2015 beschikbaar is gesteld. Er is een concreet loonbod gedaan van 0,8 procent met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2015. Dit komt bovenop de loonsverhoging van 1,2 procent over 2015 die reeds is toegekend in de huidige cao. In het loonbod was bovendien een eenmalige uitkering van € 300,-- in het najaar van 2015 opgenomen, plus de mogelijkheid om per 1 januari 2016 nogmaals een loonsverhoging van 1 procent af te spreken.
 
Wet werk en zekerheid
Door de inwerkingtreding van de Wet werk en zekerheid zullen de bepalingen in de huidige CAO VO die daardoor achterhaald zijn, aangepast moeten worden. Een van de gevolgen van de Wwz is een wettelijke versobering van de Werkloosheidswet. De VO-raad heeft aangegeven deze versobering bij cao te willen herstellen, mits hierbij de bovenwettelijke uitkeringen hervormd worden en rekening gehouden wordt met de transitievergoeding die iedere werkgever moet gaan betalen als een medewerker uit dienst gaat. De huidige bovenwettelijke uitkeringen in het vo zijn immers hard aan modernisering toe. Op dit moment is het in het voortgezet onderwijs mogelijk dat iemand van 52 jaar die werkloos wordt tot zijn 65e jaar een bovenwettelijke uitkering krijgt. Dat is niet meer van deze tijd en staat niet in verhouding tot soortgelijke regelingen in andere sectoren.

Gepubliceerd op: 1 juli 2015

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

CAO PO 2019-2020