Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Geen lerarentekort met meer tijd, ruimte en vertrouwen
Politieke column

Geen lerarentekort met meer tijd, ruimte en vertrouwen

Auteur: Paul van Meenen

Politici laten in Kader Primair hun licht schijnen op de gebeurtenissen in onderwijsland. Deze maand het woord aan Paul van Meenen, woordvoerder Onderwijs namens D66 in de Tweede Kamer.
 
Zodra de leraar een hoge werkdruk heeft, neemt ook de werkdruk van de schooldirecteur toe: een vervanger regelen voor groep 3, ongeruste ouders te woord staan en uitzoeken of er voor het bonnetje met zelf gekocht lesmateriaal toch nog een declaratiepotje is. Zelf heb ik 33 jaar in het onderwijs gewerkt en ik zie dat de onderwijswereld er niet makkelijker op is geworden. In de politiek zet ik mij met volle overtuiging in om het onderwijs in Nederland nog beter te maken. Want elk kind heeft recht op het beste onderwijs.
Ook nu D66 weer in de regering zit, hebben wij de verantwoordelijkheid onze naam als onderwijspartij hoog te houden. Om een klein kijkje in de keuken te geven: er is tijdens de formatie drie weken lang fulltime onderhandeld over onderwijs. Iedere zin uit het regeerakkoord is drie keer tegen het licht gehouden. D66 wilde zoveel mogelijk geld op de onderwijsbegroting krijgen. Mede hierdoor is het onderwijs de grootste investeringspost geworden van het nieuwe kabinet: 1,7 miljard euro extra per jaar, elk jaar. Specifiek voor het basisonderwijs zijn er drie belangrijke financiële impulsen in dit regeerakkoord, namelijk salarisverhoging voor leerkrachten, werkdrukverlaging voor leerkrachten en extra inzet op voor- en vroegschoolse educatie. Deze maatregelen zijn ingezet om leerkrachten ruimte en tijd te geven voor dat wat ze het beste kunnen: kinderen zich laten ontwikkelen.
Daarbij wordt ook de vervanging van leerkrachten gemakkelijker gemaakt door de uitzondering voor invalkrachten van de Wet Werk & Zekerheid. Invalleerkrachten kunnen daardoor makkelijker vaker op dezelfde school invallen, zonder dat zij verplicht een vast contract hoeven te krijgen.
Hiermee bestrijden we het oplopende lerarentekort. Want als we vanuit Den Haag ruimte, vertrouwen en tijd aan leraren weten te geven, wordt ons mooie beroep een stuk aantrekkelijker. Niet alleen voor nieuwkomers, zij-instromers en herintreders, maar ook voor vele leraren, om op een verantwoorde manier het aantal uren dat zij per week officieel werken uit te breiden. Nu dwingt de hoge werkdruk leraren nog veel te vaak om te volstaan met een parttime baan, terwijl zij misschien best fulltime zouden willen werken. Niet verwonderlijk: een dag met dertig leerlingen is qua energieverbruik niet te vergelijken met een dag op kantoor doorbrengen. Vervolgens liggen er na drieën stapels nakijkwerk te veel administratie en de lesvoorbereiding te wachten. Daardoor is overwerken eerder regel dan uitzondering.
In mijn ogen zijn er genoeg geweldige leraren, maar Den Haag moet helpen om het mogelijk te maken dat ze op een plezierige wijze meer kunnen werken als zij dat willen.
Mijn doel voor de komende vier jaar in de Tweede Kamer is ervoor te zorgen dat het geld in de klas terechtkomt. Voor kleinere klassen. En voor meer handen in de klas om de kinderen beter te ondersteunen en de werkdruk van de leraar te verlichten. Naar mijn idee is dit de belangrijkste verandering om het beroep weer aantrekkelijk te maken en het lerarentekort flink terug te dringen. En daarmee, ook zeer belangrijk, de zorgen van schoolleiders te verlichten!
 
Reageren?
Mail naar p.vmeenen@tweedekamer.nl

Gepubliceerd op: 6 februari 2018

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)