Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Gedeputeerde Staten Gelderland erkennen de regio Barneveld als witte vlek

Gedeputeerde Staten Gelderland erkennen de regio Barneveld als witte vlek

Een aantal Barneveldse ouders, verenigd in de Initiatiefgroep Openbaar Voortgezet Onderwijs Barneveld, ijveren sinds 2008 voor openbaar voortgezet onderwijs in de regio Barneveld. Het aantal leerlingen is te laag om zelfstandig een school voor openbaar voortgezet onderwijs te stichten. In eerste instantie was een oplossing gevonden door het bestuur van De Amersfoortse Berg in Amersfoort te benaderen en te vragen of deze openbare scholengemeenschap een nevenvestiging in Barneveld wilde openen. Na onderzoek kwam het bestuur tot de conclusie, dat deze optie financieel niet haalbaar was.
Vervolgens wendde de gemeente Barneveld zich tot de minister van OCW, maar die gaf niet thuis en verwees naar de mogelijkheid om Gedeputeerde Staten van Gelderland een uitspraak te laten doen over de wens van openbaar voortgezet onderwijs.

Gedeputeerde Staten erkennen nu Barneveld als witte vlek, waardoor de gemeente in aanmerking kan komen voor een uitzonderingspositie in de rijksbekostiging voor het stichten van scholen. GS heeft de minister per brief om goedkeuring gevraagd. Deze zal binnenkort de aanvraag in beoordelen.

Op basis van het zogenoemde “witte vlekkenbeleid” en het eerder gehouden behoefte-onderzoek van bureau ITS uit Nijmegen onder ouders in de regio, heeft de provincie bepaald dat er een gebrek aan een onderwijsvoorziening voor openbaar voortgezet onderwijs is.

In het “voedingsgebied”, een cirkel van zo'n tien kilometer, wonen ongeveer 500 potentiële leerlingen, stelt de provincie. Dat is tweederde van de normale stichtingsnorm voor een nieuwe school.
Binnenkort bespreken de Initiatiefgroep, VOS/ABB (belangenbehartiger openbaar onderwijs) en de gemeente Barneveld met elkaar welke vervolgstappen zullen worden ondernomen voor het indienen van een aanvraag.

Gepubliceerd op: 4 januari 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)