Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Gedeelde verantwoordelijkheid
Kadespel

Gedeelde verantwoordelijkheid

Auteur: Petra van Haren

In onderwijs worden diverse interpretaties en invullingen gegeven aan goed werkgeverschap en zorg voor personeel. Schoolbesturen en schoolleiders hebben een grote mate van autonomie om deze verantwoordelijkheid in te vullen. Het gekozen en vastgestelde integrale personeelsbeleid geeft de kaders aan. Er zijn verschillen in accenten. Soms is de insteek meer opbrengstgericht, soms meer ontwikkelingsgericht. In een professionele cultuur kunnen zowel werkgevers als werknemers hun rol nemen om te komen tot een goede invulling van het werk en de weektaak. Dat is een gedeelde verantwoordelijkheid. Zorg voor personeel ligt bij de werkgever, maar zeker ook bij de personeelsleden zelf. Aan de basis ligt als eerste de functieomschrijving, maar vervolgens ook de verwachtingen die we van elkaar hebben. Na de invoering van de 40-urige werkweek is op veel scholen het gesprek gevoerd over de invulling van de jaaren weektaak. Vaak bleek het een lastig gesprek om aan te geven wat nu precies de kerntaken zijn en wat men er in de loop van de tijd of in de traditie van de school bij is gaan doen. Vanuit een brede taakopvatting om dienstbaar te zijn aan leerlingen, ouders en de schoolomgeving. Een ander onderwerp wat daarbij een rol speelt is werkdruk. Ontstaat deze binnen de 40-urige werkweek, of wordt er - al dan niet vrijwillig - vaak meer gewerkt dan gevraagd mag worden? Ontstaat werkdruk binnen de kerntaken van het beroep, bijvoorbeeld door administratieve verplichtingen, of ook door de veelheid van andere taken die een schoolteam op haar bordje heeft genomen? Zelfs taken die leuk zijn en energie brengen, kosten tijd. En tijd is beperkt.
Goed werkgeverschap vraagt om een professionele dialoog en het maken van scherpe keuzes. Professionaliteit, belasting en belastbaarheid kunnen per persoon verschillen, maar het is altijd belangrijk dat er balans is in het werk dat verwacht mag worden en de facilitering die daarbij hoort. Wederzijdse verwachtingen bespreken én wat er nodig is om goed te kunnen functioneren en ontwikkelen is voorwaardelijk om invulling te geven aan zorg voor personeel. Schoolleiders hebben een sleutelrol bij de invulling hiervan. Voor hun personeel én voor henzelf.
Een uitdagende rol!

Gepubliceerd op: 29 mei 2017

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)