Home » Artikelen » Gebruik sociale media in onderwijs geen voorwaarde

Gebruik sociale media in onderwijs geen voorwaarde

Sociale media als Facebook, Twitter en WhatsApp zijn zeer populair onder jongeren. Toch vinden leerlingen het belangrijker dat de leraar goed kan uitleggen, dan dat er veel gebruik gemaakt wordt van digitale middelen in de klas. Dat blijkt uit onderzoek van Kennisnet en Kind Online onder jongeren tussen 10 en 18 jaar.

Kennisnet en Stichting Mijn Kind Online hebben in een kwalitatief en kwantitatief onderzoek onder Nederlandse jongeren tussen de 10 en 18 jaar getracht in kaart te brengen op welke manieren sociale media door jongeren worden gebruikt en hoe zij dit in het onderwijs het liefst gebruiken. Sociale media zijn populair, maar geen voorwaarde voor geslaagde kennisoverdracht, zo blijkt uit het onderzoek. 13 procent van de leerlingen vindt het belangrijk dat een leraar sociale media gebruikt tegenover 84 procent die zegt het veel belangrijker te vinden dat een leraar goed kan uitleggen.

Jongeren zetten de digitale en sociale media wel in voor het maken van huiswerk, bijvoorbeeld om te overleggen met medeleerlingen of samen – vanuit huis – te werken aan werkstukken. Zo zoekt  85 procent van de ondervraagde 10 tot 18-jarigen extra informatie over de leerstof via Google en 61 procent doet dat op YouTube. Bijna driekwart van de ondervraagden gebruikt internet om oefentoetsen te doen. Ook worden bijvoorbeeld aantekeningen gefotografeerd en doorgestuurd via WhatsApp en tippen leerlingen elkaar YouTube-filmpjes van andere leraren die de stof beter kunnen uitleggen dan de eigen leraar. Uit het onderzoek blijkt verder dat het opleidingsniveau een rol speelt bij de mate waarin de verschillende media worden ingezet. Zo gebruiken vwo-leerlingen de digitale en sociale media vaker intensiever dan havo-leerlingen. En havo-leerlingen doen dat weer meer dan vmbo-leerlingen.

Het onderzoek is te downloaden via de AVS-website.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 19 augustus 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders