Home » Artikelen » Garantie op zorg nodig voor ernstig meervoudig beperkte kinderen

Garantie op zorg nodig voor ernstig meervoudig beperkte kinderen

Kinderen met ernstige meervoudige beperkingen moeten de garantie krijgen dat zij gedurende hun gehele schoolloopbaan onder schooltijd de zorg krijgen die zij nodig hebben. De Tweede Kamer roept de regering per motie op dit snel te regelen.

Scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs moeten nu regelmatig opnieuw bij het samenwerkingsverband Passend onderwijs een toelaatbaarheidsverklaring aanvragen om zorg onder schooltijd te regelen voor kinderen met ernstige meervoudige beperkingen. Deze kinderen hebben die zorg gedurende hun hele schoolloopbaan nodig. Ook ontbreken op dit moment landelijke criteria. Dat betekent dat als een kind verhuist, het bij een ander samenwerkingsverband niet per definitie dezelfde zorg kan krijgen. Dit zorgt voor bureaucratische rompslomp voor ouders en scholen.

De Tweede Kamerleden Rudmer Heerema (VVD), Paul van Meenen (D66), Michel Rog (CDA) en Eppo Bruins (CU) hebben een motie ingediend – die met algemene stemmen is aangenomen – waarin zij de regering vragen ervoor te zorgen dat alle samenwerkingsverbanden kinderen met een ernstige meervoudige beperking op basis van uniforme landelijke criteria een toelaatbaarheidsverklaring toekennen. Daarbij moet de hoogste bekostigingscategorie gehanteerd worden en de toekenning moet gelden voor de duur van de hele schoolloopbaan in het (voorgezet) speciaal onderwijs. Ook moeten de middelen voor zorg in onderwijstijd zoveel mogelijk direct bekostigd worden.

Daarnaast heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen die moet regelen dat kinderen die dagbesteding nodig hebben op een zorgboerderij, onderwijs kunnen krijgen. Dit onderwijszorgarrangement moet worden toegevoegd aan het ondersteuningsaanbod voor leerlingen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 5 april 2019

Doelgroep(en)

Speciaal onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)