Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » G37-aanpak taalachterstand jonge kinderen licht verbeterd

G37-aanpak taalachterstand jonge kinderen licht verbeterd

De kwaliteit van voor- en vroegschoolse educatie (vve) in de 37 gemeenten (G37) is licht verbeterd. Het taalniveau van pedagogisch medewerkers is verhoogd en er zijn meer hbo’ers, vve-plaatsen, schakelklassen en zomerscholen bijgekomen. Dit schrijft staatssecretaris Dekker (OCW) op 25 november aan de Tweede Kamer in een tussenrapportage.

Omdat de kwaliteit van vve niet op orde was, zijn er in 2012 met de G37-gemeenten bestuursafspraken gemaakt over kwaliteitsverbetering en capaciteitsverbetering van vve, schakelklassen en zomerscholen, waarvoor de gemeenten in 2012-2015 95 miljoen euro per jaar ontvangen. Onderdeel van deze afspraken was dat de Inspectie van het Onderwijs de kwaliteit van de vve monitort. Deze rapportage laat zien dat de kwaliteit van vve, ten opzichte van de vorige monitor, is verbeterd. Er is zowel gekeken naar de kwaliteit van vve op gemeentelijk niveau als op de voor- en vroegscholen.

Investering in kwaliteit een aantal vve-plaatsen
Op een aantal punten is er vooruitgang in de kwaliteit geboekt. Zo is het aantal hbo-gekwalificeerde medewerkers is de afgelopen jaren sterk uitgebreid. Zij spelen een belangrijke rol in de coaching op de werkvloer en (kennis)uitwisseling tussen pedagogisch medewerkers op voorscholen en leerkrachten op de basisschool. Met de G37 is ook afgesproken dat in 2015 gemiddeld 90 procent van de pedagogische medewerkers in de vve-sector moet voldoen aan niveau 3F (havo- of mbo-4 niveau). Ruim 65 procent van de leidsters voldoet inmiddels aan dat niveau. Ook het aantal vve-plaatsen in de G376 is toegenomen van 35.817 in 2011 naar 42.842 in 2014. Het streefcijfer voor 2015 van 42.805 is al overtroffen. Staatssecretaris Dekker: “Het is goed nieuws dat de kwaliteit van vve in veel grote gemeenten flink is verbeterd. We liggen goed op koers en daar ben ik tevreden over. Maar we zijn er nog niet.”

Schakelklassen en zomerscholen
Scholen en gemeenten investeren ook in extra leertijd voor leerlingen met een taalachterstand in het primair onderwijs via schakelklassen en zomerscholen. Met de G37 is afgesproken dat het aantal schakelklassen en zomerscholen sterk wordt uitgebreid van 525 naar 1.380 schakelklassen en van 30 naar 220 zomerscholen in 2015.

Verbeterpunten
Toch zijn er ook verbeterpunten aan te geven voor met name gemeenten en locaties. Tijdens de vorige monitor in 2012 had 86 procent van de gemeenten bijvoorbeeld geen afspraken met schoolbesturen over de resultaten gericht op het verkleinen van achterstanden, nu heeft 30 procent nog geen afspraken gemaakt. Op de locaties is er een voorzichtige vooruitgang te zien, hoewel de verbeterpunten nog dezelfde zijn als tijdens de vorige monitor. Deze gaan over ouderbeleid, planmatigheid van begeleiding en zorg, kwaliteitszorg en de inhoudelijke afstemming van de doorgaande lijn. Volgens de inspectie spelen naast gemeenten en locaties ook schoolbesturen en houders van peuterspeelzalen en vve-kinderdagverblijven een belangrijke rol in het realiseren van de gewenste kwaliteitsverbeteringen.

 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 2 december 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)