Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Fusietoets treedt op 1 oktober 2011 in werking

Fusietoets treedt op 1 oktober 2011 in werking

De fusietoets in het onderwijs treedt op 1 oktober 2011 in werking. De invoeringsdatum is in afwijking van de Vaste Verander Momenten. Reden hiervoor is dat de onderwijsinstellingen uit alle onderwijssectoren de gelegenheid geboden krijgen zich voor te bereiden op het aanvragen van goedkeuring van de minister om te mogen fuseren.

Vanaf 1 oktober 2011 is voor alle bestuurlijke en institutionele fusies in het voortgezet (speciaal) onderwijs goedkeuring van de minister noodzakelijk.

Aanvragen die voor de ingangsdatum van 1 oktober 2011 zijn ingediend, worden nog niet in behandeling genomen. De behandeling start formeel per 1 oktober 2011. Vanaf dat moment gaat de wettelijke behandeltermijn van 13 weken lopen.

Gepubliceerd op: 31 augustus 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (7e herziene uitgave september 2018)