Home » Artikelen » Functiemixtool voor basisonderwijs beschikbaar

Functiemixtool voor basisonderwijs beschikbaar

Op www.hetkaninhetonderwijs.nl is onlangs de Functiemixtool voor het basisonderwijs gelanceerd. Het instrument helpt schoolbestuurders, schoolleiders en leerkrachten inzicht te krijgen in hoe hun school ervoor staat met betrekking tot de functiemix en geeft tips over de vervolgstappen die zij kunnen zetten.

De Functiemixtool, ontworpen door het ministerie van OCW en de onderwijsvakbonden (waaronder de AVS en de PO-Raad), maakt het voor leerkrachten, schoolleiders en schoolbestuurders uit het basisonderwijs inzichtelijk hoe hun school of schoolbestuur presteert op het gebied van de functiemix en hoe dit zich verhoudt tot de gestelde doelstellingen. De tool geeft ook een persoonlijk advies. Voor leerkrachten gaat dat over de rol die zij kunnen spelen bij de invoering van de functiemix en de stappen die zij kunnen zetten om invulling te geven aan hun persoonlijke ontwikkeling. Voor schoolleiders en –bestuurders gaat het over hoe zij, in het licht van de functiemix, het personeelsbeleid binnen hun school(bestuur) nader kunnen invullen.

Scholen krijgen extra middelen in de lumpsum die bedoeld zijn om in te zetten op de versterking van de functiemix. Leerkrachten moeten de kans krijgen om voor de klas carrière te maken en mogen extra worden beloond. De extra inzet op de functiemix is in 2008 als onderdeel van het Convenant LeerKracht van Nederland ingevoerd. In augustus 2014 wordt getoetst of de doelstellingen zijn behaald.

Meer informatie: www.hetkaninhetonderwijs.nl
 

Gepubliceerd op: 22 oktober 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)