Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Functiebeschrijving en -waardering

Functiebeschrijving en -waardering

Auteur: Paul van Lent

Sinds 1 augustus 2006 moeten scholen die functiedifferentiatie toepassen en niet-normfuncties ontwikkelen, deze functies beschrijven en laten waarderen met FUWASYS-PO. In de opeenvolgende CAO’s-PO zijn afspraken gemaakt over functiewaardering en over voorbeeldfuncties. Voor het hanteren van andere functies dan de voorbeeldfuncties en de functies beschreven in de CAO-PO moet een beroep worden gedaan op een gecertificeerd functiewaardeerder.
 
Gecertificeerde functiewaarderingsspecialist
AVS beschikt over een erkende functiewaarderingsspecialist. Paul van Lent MEd MBA is gecertificeerd door de Stichting Personeelsinstrumenten Onderwijs (SPO) en opgenomen in het register. Hij kan u adviseren over functiedifferentiatie en het herzien en/of opstellen van een functiebeschrijvingen en -waardering. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Paul van Lent, 030 2361010, p.vanlent@avs.nl
 

Gepubliceerd op: 2 december 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders