Home » Artikelen » Fonemisch bewustzijn
Ontbijtsessie 11 september door: Ellen van der Veen, onderwijsspecialist en logopedist (BO3)

Fonemisch bewustzijn

Auteur: Tineke Snel

Zonder ouders leren kinderen nooit lezen en zonder school leren kinderen nooit lezen, begint Ellen van der Veen haar workshop over fonemisch bewustzijn. Het gaat er bij fonemisch bewustzijn om de klankstructuur van taal te doorzien, waarna klanken kunnen worden omgezet in letters. “Klankleer is de basis voor school en ouders. Zijn het fonologisch en fonemisch bewustzijn goed weggezet, dan kan een kind leren lezen.” Van der Veen pleit ervoor ouders nauw te betrekken bij de voorschoolse opvang en bij de basisschool. Zij raadt de school aan ouders juist vóór groep 3 mee te nemen in dit proces van leren lezen.

De AVS biedt, in samenwerking met Ellen van der Veen, het Programma Fonemisch Bewustzijn werkt! aan voor leerkrachten en intern begeleiders. Datums leergang (4 dagdelen) of scholingsdag (2 dagdelen) in overleg.

Meer informatie: Jonge kinderen natuurlijker en sneller leren lezen? Het Programma Fonemisch Bewustzijn werkt!

Gepubliceerd op: 23 september 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)