Home » Artikelen » ’Focus op individuele leerprestaties heeft keerzijde’

’Focus op individuele leerprestaties heeft keerzijde’

Betere leerprestaties en een hoger kennisniveau zijn op dit moment gezien dé uitdagingen voor het onderwijs, maar in haar oratie waarschuwt prof. dr. Monique Volman, hoogleraar Onderwijskunde aan de UvA, voor de keerzijde van dit accent op individueel presteren. Het zou bij jongeren kunnen leiden tot een gebrek aan maatschappelijke betrokkenheid.Het gebrek aan betrokkenheid zal voor sommigen ontstaan door een eenzijdige focus op het eigen succes, voor anderen doordat ze al jong ervaren onderaan de ladder te staan. Volman pleit ervoor ook aandacht te besteden aan het bevorderen van betrokkenheid als kwaliteit van leerresultaten. Het verwerven van kennis en vaardigheden is namelijk geen doel op zich, maar bedoeld om leerlingen te helpen zich in de wereld te oriënteren en er in te (willen) handelen, aldus de hoogleraar. Het realiseren van zulke leerresultaten vraagt om andere manieren om leerlingen te motiveren. Scholen kunnen leerlingen de betekenis van leren duidelijk maken door leerinhouden te koppelen aan vragen en problemen die hen aanspreken. Ook moeten scholen volgens Volman leerlingen laten ervaren dat zij zelf met hun kennis en vaardigheden kunnen bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke problemen, technische vraagstukken en aan plezier, schoonheid en troost.Hoge leerprestaties zijn niet voor alle leerlingen haalbaar. De ervaring op je eigen manier van betekenis te zijn, ligt echter binnen het bereik van alle leerlingen, stelt Volman. Scholen en wetenschappers zouden volgens haar moeten samenwerken in onderzoek waarin onderwijsvormen worden ontwikkeld en geëvalueerd die bijdragen aan leerresultaten met deze kwaliteit.

Gepubliceerd op: 23 juni 2011
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

CAO PO 2019-2020