Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Flexwerkers in de schoolbanken

Flexwerkers in de schoolbanken

Ouders van de Openbare Jenaplan basisschool in Arnhem hebben in hun ogen een doeltreffende oplossing bedacht voor hun behoefte aan een flexibele werkplek vlak bij huis en de school van hun kinderen: een leegstaand klaslokaal tegen een beperkte vergoeding beschikbaar stellen als werkplek voor flexwerkers. Op deze manier kan een win-winsituatie voor de school en ouders ontstaan.

Het idee om een klaslokaal om te bouwen tot flexwerkplek, leidde tot vragen vanuit de Kamer waarop Minister Van Bijsterveldt van OCW eind oktober antwoord heeft gegeven. In de beantwoording van de gestelde vragen heeft de minister de wettelijke regeling voor het in gebruik geven van lokalen nog eens op een rijtje gezet.
Het gaat om toepassing van artikel 108 van de Wet op het primair onderwijs (WPO). De wet maakt onderscheid tussen verhuur en medegebruik. Van medegebruik is sprake als een andere school of een culturele of maatschappelijke organisatie gebruik maakt van het lokaal. Het gebruik gebeurt meestal tegen een kostendekkend tarief.
Hiervoor moet de gemeente toestemming geven. Die toestemming kan worden geweigerd als:
– Het lokaal nodig is voor een andere school en de gemeente het daarvoor wil vorderen;
– de ruimte gebruikt gaat worden als woon- of bedrijfsruimte;
– het gebruik van de ruimte zich niet verdraagt met het onderwijs aan de in het gebouw gevestigde school.
Het schoolbestuur moet er dus rekening mee houden dat het gebruik kan eindigen als de gemeente gebruik maakt van het vorderingsrecht of als het lokaal weer nodig is voor het gebruik van de eigen school.

Tot slot raadt de minister aan om voor het gebruik van de ruimten een overeenkomst af te sluiten. Hierin worden zaken geregeld die het schoolbestuur met de gebruikers afspreken over de medewerking van de gemeente aan de verhuur, de hoogte en de betaling van de huursom, de periode waarvoor de huur mag worden aangegaan, de bestemming van het gehuurde gebouwdeel, de verantwoordelijkheid voor het onderhoud en de aansprakelijkheid bij schade. Het mag helder zijn dat het gebruik van de ruimte voor eigen risico is en dat de school iedere vorm van aansprakelijkheid uitsluit.

De vragen en antwoorden van de minister zijn via de AVS-website te downloaden.

Lees ook de rubriek ‘Zo kan het ook’ in Kader Primair 3 over de flexibele werkplek bij de openbare jenaplanschool Heijenoord in Arnhem. Kader Primair 3 verschijnt op 3 november.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 29 oktober 2012
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders