Home » Artikelen » Flexwerkers minder blootgesteld aan arborisico’s

Flexwerkers minder blootgesteld aan arborisico’s

Flexwerkers worden ten opzichte van vaste werknemers over het algemeen minder blootgesteld aan arborisico’s als werkdruk, emotionele belasting en ongewenste omgangsvormen. Vaste krachten krijgen ten opzichte van flexwerkers minder steun van hun leidinggevende en hebben ook meer behoefte aan arbo-maatregelen ten aanzien van werkdruk en -stress dan andere werkenden. Dit blijkt uit een verkenning van de Sociaal-Economische Raad (SER).

Flexwerkers worden ten opzichte van vaste werknemers over het algemeen minder blootgesteld aan arborisico’s als werkdruk, emotionele belasting en ongewenste omgangsvormen. Zelfstandigen doen, ook in de sector Onderwijs, significant zwaarder werk dan vaste werknemers. Desondanks hebben zelfstandigen minder behoefte aan maatregelen tegen werkdruk en werkstress. Zelfstandigen in het onderwijs hebben minder onregelmatige werktijden dan vaste werknemers en ervaren meer autonomie.

Sociale steun
Het onderzoek laat zien dat de sociale steun van leidinggevenden in het algemeen sinds 2014 licht is gestegen, waarbij tijdelijke en/of vaste dienstverbanden zonder vaste uren de grootste stijging zagen. Vaste krachten krijgen gemiddeld ten opzichte van flexwerkers wel relatief minder steun van hun leidinggevenden. Alleen uitzendkrachten krijgen nog minder sociale steun van hun leidinggevende. Deze trend komt in alle sectoren terug. Opvallend is wel dat oproep- of invalkrachten in de sector onderwijs significant meer sociale steun van hun leidinggevenden krijgen dan andere werkenden.
 
Het onderzoek wijst uit dat de hoeveelheid emotioneel zwaar werk ten opzichte van 2014 licht is toegenomen. Met name vaste medewerkers worden het meest blootgesteld aan emotioneel zwaar werk. Alleen bij oproep- of invalkrachten is de hoeveelheid emotioneel zwaar werk stabiel gebleven.

Conflicten
In 2018 hebben vaste werknemers nog steeds wel relatief vaker een conflict op de werkvloer dan andere werkenden. Dit geldt ook voor de sector onderwijs.
 
De SER concludeert onder andere dat voor de kortere termijn nodig is dat werkgevers en werknemers zich meer bewust worden van hun verantwoordelijkheden voor gezond en veilig werken en dat bestaande arbovoorschriften beter worden nageleefd.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 13 december 2019

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

CAO PO 2019-2020