Foutmelding

  • Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in DrupalDefaultEntityController->load() (regel 175 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/includes/entity.inc).
  • Warning: array_flip(): Can only flip STRING and INTEGER values! in DrupalDefaultEntityController->cacheGet() (regel 388 van /var/www/vhosts/nieuwavs.nl/httpdocs/includes/entity.inc).
Home » Vereniging » Helpdesk » Veel gestelde vragen » Fietsregeling - CAO-VO


Veel gestelde vragen - Fietsregeling - CAO-VO

Waar staat de Regeling fietsvergoeding in de CAO VO?Onderstaande regeling is een uitvoering van artikel 13.2 van de CAO VO, Personal benefits.Het hele jaar door kan de werknemer gebruik maken van deze regeling. Door inzet van een of meerdere bronnen, bruto loon, vakantie-uitkering, eindejaarsuitkering of extra eindejaarsuitkering (OOP in schaal 1 t/m 8), kan een fiets voor woon-werkverkeer worden aangeschaft. Om deel te mogen nemen aan de regeling moet de werknemer meer dan de helft van de dagen dat hij naar het werk reist van de fiets gebruik maken. Dat mag ook een tocht naar het station zijn.De waarde van de fiets is niet belangrijk. De waarde van een fiets boven de € 749 kan niet via de regeling worden gefinancierd. Daarnaast is het wel zo dat naast de fiets voor een bedrag van € 82 per jaar accessoires belastingvrij kunnen worden aangeschaft en daarbovenop ook nog een fietsverzekering.Men kan zo’n fiscaal aantrekkelijke fiets een keer in de drie kalenderjaren aanschaffen.Gebruikmaking van de regeling heeft geen gevolgen voor de pensioenopbouw. Wel kan dit van invloed zijn om de WW-/WIA-uitkering.Om gebruik te maken van de regeling kan de werknemer een aanvraagformulier bij de werkgever krijgen.Het is de bedoeling dat de werkgevers de door de werknemer overlegde bewijsstukken goed bewaren bij de loonadministratie.Regeling belastingvrije fietsArtikel 1 Karakter van de regelingDeze regeling maakt de inzet mogelijk van bestanddelen van het brutoloon, voor de vergoeding voor de aanschaf van een fiets en met de fiets samenhangende zaken.Artikel 2 FietsBinnen de regeling bestaat de mogelijkheid een fiets voor woon-werkverkeer aan te schaffen. De aankoopprijs mag onbelast vergoed worden. Als de fiets duurder is dan € 749 mag het meerdere niet onbelast vergoed worden.Toelichting: Het maakt dus niet uit hoe duur de fiets is, het maximale bedrag dat onbelast mag worden vergoed bedraagt € 749.Onder fiets wordt tevens verstaan een fiets met elektronische trapondersteuning.Artikel 3 Met de fiets samenhangende zakenPer kalenderjaar kan de werkgever € 82 aan de werknemer onbelast vergoeden voor met de fiets samenhangende zaken.Toelichting: Dit betreft een forfaitair bedrag. Er hoeven geen bewijsstukken worden overhandigd. Iedere deelnemer aan de fietsregeling komt er voor in aanmerking Voorbeelden van met de fiets samenhangende zaken zijn de benodigde reparaties, een extra slot, een steun voor de aktetas en het regenpak dat praktisch alleen op de fiets wordt gebruikt. Zaken die normaal ook zonder de fiets worden gebruikt (zoals warme kleding) vallen hier niet onder. Naast deze onbelaste vergoeding van 82 euro kunt u onbelast een fietsverzekering vergoeden.Artikel 4 Voorwaarden voor de belastingvrije fietsvergoeding·   De werknemer mag een keer per drie jaar (kalenderjaar) gebruik maken van deze fiscale fietsregeling.·   De werknemer moet op meer dan de helft van het aantal dagen dat hij gewoonlijk naar het werk reist, van de fiets gebruik maken.Toelichting: dat kan ook een deel van het traject betreffen, bijvoorbeeld naar het station.·   De rijwielhandelaar waar de fiets wordt aangeschaft moet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.·        De werknemer levert bij de werkgever de op zijn naam gestelde originele rekening in, die niet ouder is dan drie maanden. De rekeningen voor fiets, fietsaccessoires en verzekeringspremie moeten gelijktijdig wordeningediend. Als de fietsverzekering niet is vermeld op de rekening van de rijwielhandelaar, levert de werknemer een kopie van hetverzekeringscertificaat en het (bank)giroafschrift van overschrijving vande premie in.Artikel 5 BronnenVoor de vergoeding van de fiets en toebehoren kunnen de volgende opgebouwde aanspraken worden ingezet. Het nog niet genoten:·Bruto salaris· Vakantie-uitkering·  Eindejaarsuitkering·  Extra eindejaarsuitkering Artikel 6 Procedure·  De werknemer kan gedurende het hele jaar gebruik maken van de fietsregeling.·  Daartoe levert de werknemer ene volledig ingevuld aanvraagformulier en de gevraagde bewijsstukken in bij de werkgever.·  De werknemer geeft aan welke bron/bronnen gebruikt wordt/worden.·  Wordt de fietsvergoeding vergoed via een periodieke inhouding op het salaris, dan begint de termijn van drie kalenderjaren bij de eerste deelvergoeding.·  De werkgever houdt toezicht op de voorwaarden waaronder de onbelaste vergoeding is verstrekt. Fietsregeling VO - Aanvraagformulier

Trefwoorden: Regelingen

Gepubliceerd op: 10 augustus 2009