Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Extremistische uitingen, flexibele meivakantie, onderhoud schoolgebouw en bijgesteld schooladvies
AVS in de pers

Extremistische uitingen, flexibele meivakantie, onderhoud schoolgebouw en bijgesteld schooladvies

De NOS raadpleegde AVS-voorzitter Petra van Haren begin mei over de extremistische uitingen van – vooral blanke – plattelandskinderen op de basisschool over onder andere de vluchtelingencrisis. Dat gebeurt al in de jongste groepen, staat in een rapport hierover van Diversion. Van Haren gaf aan dat het probleem niet nieuw is. “In de klas worden al langer felle discussies gevoerd, vooral ook in de Randstad. Het is niet makkelijk voor schoolleiders hierover de dialoog met het team te voeren en een schoolbrede aanpak en visie vast te stellen.” De onderzoekers van Diversion raden scholen aan om het gesprek met leerlingen aan te gaan over hun waarden, vooroordelen en achterliggende redenen. Maar ook om grenzen te stellen indien nodig.

Op BNR Nieuwsradio ging Van Haren op 4 mei in gesprek met Gjalt Jellesma (Boink), Mike Pinckaers (ANWB) en Paul van Meenen (D66) over het wel of niet centraal bepalen van de hele meivakantie. Een beslissing die staatssecretaris Dekker nog voor de zomervakantie wil nemen. Nu hebben veel werknemers er last van als scholen de vakanties niet onderling afstemmen. De AVS-voorzitter vindt dat scholen de vrijheid moeten houden om de meivakantie te kunnen prikken. “Het is ieder schooljaar een enorme puzzel voor schoolleiders om tegemoet te komen aan de urennormen voor leerlingen en personeel. En door de gespreide zomervakantie heb je elk jaar ook een ander tijdsbestek waarbinnen je dat moet vormgeven. Een beetje flexibiliteit rond de meivakantie is dan erg prettig. Bovendien is deze planning al ruim op tijd bekend. Zodat ouders daar rekening mee kunnen houden.” Van Haren is ook voor flexibele onderwijstijden die ouders en school in overleg zelf bepalen, mits de wet- en regelgeving in het funderend onderwijs en de kinderopvang eerst beter op elkaar afgestemd wordt. Parallel aan de ontwikkeling naar IKC’s en maatwerk. “Niet ieder kind heeft evenveel onderwijstijd nodig, als de kwaliteit maar overeind blijft.”

Het Algemeen Dagblad berichtte op 30 mei over het steeds meer inzetten van (groot)ouders en pensionada om klusjes te doen voor de basisschool. Bijvoorbeeld op het gebied van onderhoud aan het schoolgebouw of –plein. AVS-voorzitter Van Haren stelt in het artikel deze hulpvraag uit nood geboren is en dat scholen 25 procent te weinig geld krijgen om goed onderhoud te realiseren. “Je maakt een school ontzettend afhankelijk van vrijwilligers. Het is niet van deze tijd dat je door onderbekostiging de basis niet op orde kunt houden.”

Begin juni was de AVS in de pers naar aanleiding van de peiling of de schooladviezen zijn bijgesteld na de uitslag van de eindtoets. Onder meer het Nederlands Dagblad, Trouw en het AD hebben hierover bericht. Twee derde van de basisscholen stelt het schooladvies van één of meerdere leerlingen naar boven bij. “We zien dat steeds vaker het gesprek met ouders wordt gezocht en dat de mogelijkheid tot bijstellen wordt benut”, zegt Van Haren in het ND. “Dat is een goede ontwikkeling.” Ze geeft ook aan dat scholen voor voortgezet onderwijs in het algemeen in hun organisatie te weinig rekening houden met de bijstellingsfase. “Dat baart ons zorgen. We brengen het onder de aandacht van de betrokkenen.” Vorig jaar gebeurde het bijstellen van het advies minder. “Je kunt dit niet een-op-een toeschrijven aan politieke druk”, zegt Van Haren in Trouw.

Gepubliceerd op: 1 juni 2016

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (7e herziene uitgave september 2018)