Home » Artikelen » Extra inzet Ouderbetrokkenheid

Extra inzet Ouderbetrokkenheid

In zijn brief  15 juli 2013 informeert staatssecretaris Dekker van OCW over de manier waarop hij samen met scholen, ouders en organisaties om hen heen in 2013 en 2014 extra inzet op het versterken van het partnerschap tussen school en ouders. Voor 2013 en 2014 wordt er een extra impuls gegeven aan dit partnerschap.

De extra inzet is gebaseerd op de resultaten van de monitor Ouderbetrokkenheid po, vo en mbo (meting 2012 door Ecorys en Oberon).
Het belang van goed partnerschap tussen school en ouders is op de agenda gezet. De staatssecretaris heeft besloten, gezien de positieve effecten, om het programma Ouders en School Samen gedurende het schooljaar 2013/2014 te continueren. De volgende stap is te komen tot concrete adviezen en voorbeelden voor schoolbesturen, schoolleiders en leraren hoe ze het partnerschap met ouders het beste kunnen vormgeven.
Hoewel de huidige subsidie aan de denominatieve ouderorganisaties en informatiepunt 5010 per 1 januari 2014 stopt, wordt  er geld vrijgemaakt (structureel 1 miljoen euro subsidie) voor een (nog te vormen) centrale landelijke ouderorganisatie. Hierover is de staatssecretaris in gesprek met de ouderorganisaties.
Het programma dat wordt uitgezet wordt gericht op de volgende drie lijnen:

  • Stimuleren van het uitwisselen van kennis en kunde in de regionale en lokale netwerken om de school;
  • Aandacht vragen voor de betrokkenheid van ouders bij loopbaanoriëntatie- en begeleiding en lezen met jonge kinderen;
  • Ontwikkeling van (wetenschappelijke) kennis.

In 2014 wordt de monitor Ouderbetrokkenheid po, vo en mbo herhaald.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 5 augustus 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)