Home » Artikelen » Extra geld voor schoolleiders kleine basisscholen

Extra geld voor schoolleiders kleine basisscholen

Minister tekent convenant
Minister Van der Hoeven heeft op 13 oktober haar handtekening gezet onder een convenant over de beloning van schoolleiders in het basisonderwijs. Zij trekt extra geld uit voor drieduizend kleine basisscholen. Hiermee wordt bijvoorbeeld een hogere salarisschaal (DB) mogelijk. Een opsteker voor de AVS, die zich al jaren inzet voor en aandringt op verbetering van deze positie.

In 2004 en 2005 is er per kalenderjaar 13 miljoen euro en vanaf 2006 is er 15 miljoen euro beschikbaar.

Basisscholen tot tweehonderd leerlingen krijgen per schooljaar uitbetaald. In 2004/2005 krijgen deze scholen 6310 euro, in 2005/2006 4345 euro en vanaf schooljaar 2006/2007 4600 euro. In het schooljaar 2004/2005 wordt het geld via een subsidieregeling aan de schoolbesturen toegekend. Vanaf het schooljaar 2005/2006 worden deze middelen toegevoegd aan het schoolbudget van de betrokken scholen. De middelen kunnen worden ingezet om een hogere schaal te bezoldigen, een toelage te geven of op school extra ondersteunend personeel aan te stellen.

De AVS bepleit al jaren dat het onderscheid tussen DA en DB vervalt. Het argument van het ministerie was steeds dat hiervoor geen middelen beschikbaar waren. Nu er wel een budget is gaat dit argument niet meer op en kan het onderscheid vervallen. Het is nu zaak om uw wensen als schoolleider gerealiseerd te krijgen. Hierin staat u niet alleen. Aarzel dus niet om het toekennen van de DB-functie bij uw bestuur aan te kaarten. Op de site van de AVS vindt u een beschrijving van de volgens Fuwasys gewaardeerde DB-functie. Hierin kan nu dus de koppeling aan het aantal leerlingen vervallen. Mocht u met uw bestuur niet tot voldoende resultaat komen, bel dan gerust de AVS helpdesk, telefoon 030 - 2361010 . Wij zorgen dan voor passende ondersteuning.

Gepubliceerd op: 18 juli 2005
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Schoolleidersagenda 2020/2021