Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Extra geld voor kinderopvang peuters

Extra geld voor kinderopvang peuters

Alle kinderen van 2,5 tot 4 jaar kunnen voortaan naar de kinderopvang op peuterspeelzaal. Gemeenten krijgen 60 miljoen om de peuters die nu niet gaan opvang te bieden voor twee dagdelen gemiddeld per week. Dit is afgesproken tussen minister Asscher van SZW en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De AVS is zeer positief over deze stap die vanuit SZW wordt gezet. “Het vergroten van ontwikkelingskansen is belangrijk voor alle kinderen”, aldus AVS-voorzitter Petra van Haren.

Tot nu toe was er niet voor alle peuters een plek of moesten de ouders hier zelf voor betalen. Nu kunnen ook peuters waarvan de ouders geen kindertoeslag krijgen een plek aangeboden krijgen door de gemeente. “Goede kinderopvang geeft kinderen een goede start in de maatschappij. Ieder kind heeft daar recht op”, aldus Asscher in de Volkskrant.

Naar schatting 15 procent van de peuters zit nu niet op een voorschoolse opvang, aldus de krant. Dit zijn vooral kinderen waarvan een of beide ouders niet werken, maar het kan ook gaan om ouders die geen plek kunnen krijgen. Van Haren: “In het kader van een doorlopende ontwikkeling van kinderen vanuit de voorschoolse naar de vroegschoolse periode is toegang toto buitenschoolse opvang of de peuterspeelzaal een belangrijk aspect. Er werd al geruime tijd gepleit voor extra geld voor de voorschoolse periode.”
Van Haren ziet deze investering als een goede aanzet voor het vergroten van ontwikkelingskansen voor alle kinderen. “Op dit moment zien we dat vluchtelingenkinderen in deze leeftijdscategorie volledig buiten de boot vallen. Ook zij horen tot deze doelgroep en kunnen profiteren van deze maatregel. Dat is ook in belang van de maatschappij en scholen. Het geeft ook deze kinderen de mogelijkheid om kansrijk het onderwijs in te stromen.”

Door te investeren in de voorschoolse periode en daarmee het advies van Kindcentra 2020 te volgen, wordt een belangrijke investering gedaan in de toekomstige generatie. “De AVS ondersteunt de ontwikkeling naar Integrale Kindcentra (IKC’s). Door alle zaken die nodig zijn in onderwijs, zorg en opvoeding rond het kind samen te brengen, kan in partnerschap met ouders ruim baan worden gegeven aan een gepersonaliseerde ontwikkeling. Hier horen de voorschoolse en buitenschoolse voorzieningen bij.”

In navolging van deze belangrijke eerste stap om de ononderbroken ontwikkeling van kinderen mogelijk te maken, roept de AVS het ministerie van SZW op om in gesprek te gaan met OCW om de huidige knelpunten voor het vormen van Integrale Kindcentra weg te nemen. “Het is de logische volgende stap in een maatschappelijke ontwikkeling die niet meer omkeerbaar is”, aldus Van Haren.

De AVS heeft onlangs een boek uitgegeven, in samenwerking met het Expertisepunt Kindcentra: ‘Integrale Kindcentra. Handboek voor directeuren en bestuurders.’ Het boek is te bestellen via: www.avs.nl/vereniging/onsaanbod

Downloads en links
Gepubliceerd op: 26 april 2016

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)