Home » Artikelen » Extra geld om schooluitval tegen te gaan

Extra geld om schooluitval tegen te gaan

Minister Plasterk en staatssecretaris Van Bijsterveldt van OCW hebben de Tweede Kamer bij brief laten weten, dat middelbare scholen en mbo-instellingen structureel extra geld krijgen om te voorkomen dat leerlingen voortijdig de schoolbanken verlaten. Tot op heden ontvingen scholen € 2.000 per schooluitvaller minder. Dat bedrag wordt verhoogd naar € 2.500. Het geld is bedoeld om ervoor te zorgen dat scholen de komende jaren blijven investeren in het voorkomen van uitval en om hun financiële risico te verkleinen. De komende drie jaar wordt hiervoor € 26 miljoen beschikbaar gesteld.

Het aantal leerlingen dat in het afgelopen schooljaar (2008-2009) voortijdig is gestopt met school is fors gedaald. In het afgelopen schooljaar verlieten 42.600 leerlingen voortijdig de school in 2002 waren dat er nog 71.000. Daarmee komt de landelijke doelstelling, maximaal 35.000 in 2012, in zicht. Uit gepubliceerde regionale cijfers blijkt dat scholen, regio’s en gemeenten zeer uiteenlopende resultaten hebben geboekt. De daling is het grootst in het voortgezet onderwijs (30%). De daling in het mbo bedraagt 13%.

Te veel jongeren vallen op dit moment uit tussen het vmbo en het mbo. Eén van de redenen is de te lange zomervakantie (vier maanden) die voor een kwetsbare groep leerlingen letterlijk te lang is. Daarom krijgt de gecombineerde leerroute vmbo-mbo2 (VM2) een vervolg. Enkele duizenden leerlingen extra kunnen vanaf augustus 2010 gebruik maken van de mogelijkheid om in één leerroute een startkwalificatie te halen. In dit experiment hoeven leerlingen die van het vmbo naar het mbo willen, niet meer over te stappen naar een andere school. Zij blijven in hun vertrouwde omgeving, krijgen van hun vertrouwde docenten les met één aanpak. Dit vergroot de doorstroom van leerlingen naar het mbo en verkleint de kans op schooluitval. In totaal gaat het om circa 70 scholen voor voortgezet onderwijs en mbo-instellingen, die reeds deelnemen aan VM2 en die volgend schooljaar de mogelijkheid krijgen om een volgende leergang te starten.

Gepubliceerd op: 19 februari 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

CAO PO 2019-2020