Home » Artikelen » Extra controles op agressie en geweld tegen werknemers

Extra controles op agressie en geweld tegen werknemers

De Arbeidsinspectie heeft aangegeven volgend jaar extra te gaan letten op de aanpak van agressie en geweld tegen werknemers. De controle heeft ook betrekking op werknemers met een publieke taak, waaronder ook het onderwijspersoneel geschaard kan worden.

Dat blijkt uit het jaarplan van de Inspectie SZW dat minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In deze inspectiedienst, die momenteel wordt opgericht, werken samen: de Arbeidsinspectie, de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) en de Inspectie Werk en Inkomen (IWI). Doordat zij samen risico’s preciezer in kaart brengen, kunnen ze fraude en andere misstanden nog beter bestrijden.

Gepubliceerd op: 7 december 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)