Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Extra geld voor techniekonderwijs vmbo

Extra geld voor techniekonderwijs vmbo

Alle vmbo-scholen met een technisch profiel krijgen in 2018 en 2019 extra geld om te investeren in techniekonderwijs. Voor de basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen gaat het om 1500 euro per leerling in 2018 en 3000 euro per leerling in 2019, de gemengde leerweg ontvangt de helft. Dat laat minister Slob van Onderwijs op 6 juni aan de Tweede Kamer weten in een brief over de uitwerking van de 100 miljoen euro extra voor techniekonderwijs die dit kabinet beschikbaar heeft gesteld.
 
Goed techniekonderwijs in het vmbo is hard nodig. Vanuit het bedrijfsleven neemt de vraag naar goed opgeleid technisch personeel toe. Tegelijk worden scholen geconfronteerd met dalende leerlingaantallen, een afname van het aandeel leerlingen dat kiest voor vmbo-techniek en een dreigend docententekort. Slob: “Met deze investering krijgen scholen meer lucht om verder te bouwen aan hun techniekaanbod.”
 
Het onderwijsaanbod per regio verschilt, omdat de arbeidsmarkt overal anders is en daarmee de vraag naar technisch personeel. Daarom vraagt Slob de vmbo-scholen om voor 1 april 2019 een regionaal plan voor de periode 2020-2023 in te dienen, dat is opgesteld met relevante partijen, scholen, mbo-instellingen, het bedrijfsleven en de lokale overheid. Op basis van deze plannen kunnen scholen vanaf 2020 voor een periode van vier jaar extra geld krijgen.
 
Slob wil hiermee stimuleren dat scholen goed gaan samenwerken en er overal in het land vmbo techniek bereikbaar is voor leerlingen.  “Het is van groot belang dat overal in Nederland leerlingen kwalitatief goed, actueel en innovatief techniekonderwijs kunnen volgen,” aldus minister Slob. “Dat vergt een vooruitziende blik, samenwerking met andere scholen en met het bedrijfsleven in de  regio. Gelukkig staan de scholen in de startblokken om hiervoor samen met het bedrijfsleven plannen te maken.”

Downloads en links
Gepubliceerd op: 7 juni 2018

Verschenen in

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)