Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Evaluatie Wet voorzieningenplanning VO

Evaluatie Wet voorzieningenplanning VO

In 2008 is een wetswijziging doorgevoerd met betrekking tot de voorzieningenplanning voortgezet onderwijs. Het ging destijds om het invoeren van een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) . Doel hiervan was om te komen tot modernisering en vereenvoudiging van de regels en het streven naar vergroting van de autonomie van de scholen en de vermindering van de administratieve lasten.
Nu de wetswijziging 5 jaar geleden is ingevoerd werd het tijd voor een evaluatie. Aan Regioplan is de opdracht verstrekt om hierover een rapport uit te brengen. Dat rapport heeft de staatssecretaris van OCW, de heer Dekker, op 1 mei 2013 toegezonden aan de Tweede Kamer.
In de brief van 12 juli 2013 heeft hij de conclusies naar aanleiding van dat rapport aan de Tweede Kamer medegedeeld. Hij heeft geconstateerd dat de wetswijziging van 2008 naar behoren werkt en dat er geen grote knelpunten zijn gesignaleerd.
Wel geeft hij aan dat hij voor de werking van het RPO in krimpgebieden de vinger aan de pols zal houden en gaat hij in gesprek met de gebruikers over de rol van de gemeente en de provincie.
Verder gaat hij de wet- en regelgeving op enkele technische en licht beleidsmatige punten verbeteren. Deze punten worden in de bijlage van de brief weergegeven.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 5 augustus 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Zicht op pensioen (Herziene versie maart 2018)