Home » Artikelen » Evaluatie Wet voorzieningenplanning VO

Evaluatie Wet voorzieningenplanning VO

In 2008 is een wetswijziging doorgevoerd met betrekking tot de voorzieningenplanning voortgezet onderwijs. Het ging destijds om het invoeren van een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) . Doel hiervan was om te komen tot modernisering en vereenvoudiging van de regels en het streven naar vergroting van de autonomie van de scholen en de vermindering van de administratieve lasten.
Nu de wetswijziging 5 jaar geleden is ingevoerd werd het tijd voor een evaluatie. Aan Regioplan is de opdracht verstrekt om hierover een rapport uit te brengen. Dat rapport heeft de staatssecretaris van OCW, de heer Dekker, op 1 mei 2013 toegezonden aan de Tweede Kamer.
In de brief van 12 juli 2013 heeft hij de conclusies naar aanleiding van dat rapport aan de Tweede Kamer medegedeeld. Hij heeft geconstateerd dat de wetswijziging van 2008 naar behoren werkt en dat er geen grote knelpunten zijn gesignaleerd.
Wel geeft hij aan dat hij voor de werking van het RPO in krimpgebieden de vinger aan de pols zal houden en gaat hij in gesprek met de gebruikers over de rol van de gemeente en de provincie.
Verder gaat hij de wet- en regelgeving op enkele technische en licht beleidsmatige punten verbeteren. Deze punten worden in de bijlage van de brief weergegeven.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 5 augustus 2013
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Thema's

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)