Home » Artikelen » Evaluatiestudie wijst uit: invoering WMS geslaagd

Evaluatiestudie wijst uit: invoering WMS geslaagd

In een brief van de staatssecretarissen OCW blijkt, dat de invoering van de Wet Medezeggenschap Scholen grotendeels geslaagd is.

Zij baseren hun berichtgeving op de uitgebrachte evaluatiestudie “Medezeggenschap: met de wind in de zeilen”, verricht door ITS en “Eindrapport van het project Wet Medezeggenschap op Scholen, opgesteld door de Projectgroep WMS.

De evaluatie geeft een overwegend positief beeld van de eerste twee volle jaren functioneren van de WMS.

Er zal blijvend aandacht geschonken worden voor de medezeggenschap op de school en de 10% die nog geen reglement/statuut hebben voorgelegd aan de (G)MR.

In de praktijk houdt dit in, dat:

  • in het voorgenomen wetsvoorstel herziening Wet op onderwijs toezicht (WOT) het toezicht op de naleving van de WMS zal worden opgenomen;
  • het voortzetten van de jaarlijkse medezeggenschapsconferentie en de financiële ondersteuning hiervan tot de algehele evaluatie van de WMS (2011);
  • de jaarlijkse prijsuitreiking op deze conferentie voor “best pratices”;
  • de algemene informatie en voorlichting over de WMS blijven bundelen op één punt;
  • het in de lucht houden van de website infowms.nl ten behoeve van de informatie en voorlichting.

In 2011 volgt een algehele evaluatie, waarbij beide documenten een belangrijke rol spelen.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 20 juli 2009
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid

Heb je een vraag? De AVS Helpdesk staat voor je klaar!
Je kunt het beste een mail sturen naar helpdesk@avs.nl. Voor acute zaken blijven de adviseurs van de helpdesk de komende tijd op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.30 tot 16.30. Je kunt gewoon naar de AVS bellen en wordt dan doorverbonden met een adviseur die thuis werkt. Tel: 030-2361010

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Naar andere schooltijden, en dan? (Herziene versie september 2019)