Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Enquête cao-bepalingen invullen voor 24 april

Enquête cao-bepalingen invullen voor 24 april

Bij het vaststellen van de CAO PO 2014–2015 en de CAO PO 2016–2017 is door de sociale partners, waaronder de AVS, afgesproken dat onderzoeken gaan plaatsvinden op het gebied van:

  • werkdruk
  • personeelsbeleid
  • 40-urige werkweek
  • vervanging

In februari 2017 heeft een eerste ronde plaatsgevonden onder alle schoolbesturen via het toezenden van een vragenlijst. Bijna 400 schoolbesturen hebben die vragenlijst beantwoord. Deze schoolbesturen vertegenwoordigen ongeveer 2400 scholen. Voor de uitvoering van de enquête is een extern bureau, Anderson Elffers Felix (AEF) ingeschakeld.
Ook de schoolleiders van de besturen die aan de eerste ronde hebben meegedaan hebben inmiddels een uitgebreide vragenlijst van AEF ontvangen. Het is de bedoeling dat schoolleiders die vragenlijst doorgeven aan het personeel. Voor schoolleiders is een eigen vragenlijst gemaakt. Ook schoolbesturen wordt gevraagd een aantal vragen te beantwoorden.

Om een goed inzicht te krijgen in hoe de cao-afspraken worden uitgevoerd, wordt de enquête uitgezet bij schoolbesturen, schoolleiders en medewerkers (onderwijzend en ondersteunend personeel).

De vragen moeten vóór 24 april 2017 beantwoord zijn.
U kunt de vragenlijst hier invullen.

Mocht u over de enquête of het onderzoeksproces vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Yannick Lataster (y.lataster@aef.nl / 06-22347068).

Downloads en links
Gepubliceerd op: 15 april 2017

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Speciaal onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)