Home » Artikelen » Enorme belangstelling voor cao-bijeenkomsten
Armslag voor schoolleider

Enorme belangstelling voor cao-bijeenkomsten

Meer dan vijfhonderd AVS-leden meldden zich tot nu toe aan voor de regionale voorlichtingsbijeenkomsten over de nieuwe CAO PO. De aftrap was op 1 september in basisschool de Kloostertuin in Assen, met ruim zeventig belangstellenden.

"Waarom is de AVS blij met deze cao?”, vraagt een van de aanwezigen. “Omdat er veel terreinen zijn waar we een volgende stap op kunnen maken”, legt Paul van Lent, cao-onderhandelaar van de AVS uit. “Loonsverhoging voor iedereen, de positie van de schoolleider zoals de AVS die nastreeft is op een aantal vlakken gehonoreerd, professionalisering van schoolleiding en leerkrachten staat permanent op de kaart en er is een vitaliteitsregeling met continuïteit – wat iemand al had blijft behouden.” Daarbij benadrukt hij de flexibiliteit voor de schoolleider die de cao in zich heeft. “Met deze cao creëren we armslag voor de schoolleider, die kan een aantal zaken naar zijn eigen hand zetten.”

Na de toelichting van cao-onderhandelaars Harry van Soest en Paul van Lent op het onderhandelaarsakkoord, leven er nog voldoende vragen bij de aanwezige AVS-leden: Is sparen bij de BAPO nog mogelijk, hoe zit het precies met de duurzame inzetbaarheid? En als je een week hebt waarin de tienminutengesprekken zijn, ga je ruim over de 40-urige werkweek heen – hoe ga je daar mee om? Wanneer is er tijd voor ontwikkeltaken? “De nieuwe cao vraagt om het ‘loslaten’ van het denken in lestijden”, is een essentiële boodschap van de onderhandelaars. Dit krijgt dan ook de nodige aandacht in de bijeenkomsten. Verder geven Van Soest en Van Lent schoolleiders het advies, met het oog op verplichte herregistratie, om zich snel te registreren bij het Schoolleidersregister PO (SRPO).

De AVS heeft acht regionale bijeenkomsten georganiseerd. De bijeenkomsten in Rotterdam en Den Bosch zijn inmiddels vol. Voor de zomervakantie zijn er twee bijeenkomsten geweest in het AVS-kantoor in Utrecht. Gezien de enorme belangstelling, plant de AVS extra bijeenkomsten in Utrecht. Deze maand nog vindt de digitale ledenraadpleging plaats over het onderhandelaarsakkoord.

Zie ook de meest gestelde vragen over de nieuwe CAO PO.

cao-bijeenkomst.jpg

Voorlichtingsbijeenkomsten CAO PO 2014
In juli 2014 is een onderhandelaarsakkoord afgesloten over de nieuwe CAO PO. Voor leden die nader geïnformeerd willen worden over de inhoud, organiseert de AVS regionale voorlichtingsbijeenkomsten op verschillende plaatsen in het land. Het gastheerschap is in handen van AVS-leden, de bijeenkomsten vinden doorgaans plaats op hun scholen en de locaties waar zij werkzaam zijn. De voorlichting wordt verzorgd door de cao-onderhandelaars van de AVS: Paul van Lent en Harry van Soest. Ook zijn voorzitter Petra van Haren en directeur Roelf Willemstein aanwezig. Tijdens de eerste reeds gehouden en drukbezette bijeenkomsten gingen Van Lent en Van Soest uitgebreid in op de cruciale rol en positie van de schoolleider, die in de CAO PO 2014 is geborgd. Daarnaast kwam de regeling duurzame inzetbaarheid aan de orde, onder andere de overgangsregeling met betrekking tot de voormalige BAPO. Verder kreeg professionalisering ruim aandacht. Ook de mogelijkheden in het kader van werkdrukverlaging (de 40-urige werkweek) werden besproken, met inhoudelijke toelichting op het basis- en het overlegmodel.

Volgende data en locaties:
9 september Goes
10 september Den Bosch (vol)
11 september Venlo
15 september Rotterdam (vol)
16 september Raalte
17 september Utrecht

Meer informatie en inschrijven: www.avs.nl/agenda/voorlichtingsbijeenkomstennieuwecaopo2014

In het kader van de nieuwe CAO PO biedt het AVS Centrum Educatief Leiderschap een eendaagse studiedag en advies op maat aan met aandacht voor achtergronden bij de inhoud, toepassing in de eigen organisatie, gevolgen voor de dagelijkse schoolpraktijk en de relatie met andere (onderwijs)wet- en regelgeving. Meer informatie: www.avs/nl/professionalisering/nieuwecao

Gepubliceerd op: 2 september 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)