Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Eén keer per jaar verantwoording afleggen

Eén keer per jaar verantwoording afleggen

Schoolleiders moeten verantwoording afleggen aan tenminste negen verschillende partijen. In die verantwoording zit overlap en inconsistentie, waardoor schoolleiders het hele schooljaar met administratieve lasten worden geconfronteerd. Eén keer per jaar verantwoording afleggen, is het advies van het Adviescollege toetsing administratieve lasten. De AVS is het daar mee eens.

Het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal) constateert in het onderzoeksrapport ‘Schoolleider ontketend’, een onderzoek naar de verantwoordingslast in primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, dat in het afleggen van verantwoording 130 miljoen euro per jaar omgaat. Het betreft verantwoording rondom bekostiging, onderwijsprestaties, personeel, zorgplicht, subsidies en huisvesting. Veel schoolleiders ervaren dat zij erg veel verantwoording moeten afleggen, dat het veel tijd kost om de benodigde informatie te vinden en dat niet altijd duidelijk is hoe belangrijk het leveren van die informatie is. Actal is van mening dat minder controlelasten niet alleen bereikt worden door te streven naar minder controleren, maar door tegelijkertijd te werken aan vertrouwen. Hoe minder vertrouwen, hoe meer er moet worden gecontroleerd, signaleren de onderzoekers. Het advies is daarom: start met het geven van vertrouwen aan de schoolleider, dan volgt de rest vanzelf. AVS-voorzitter Ton Duif: “We zitten in een maatschappij die in toenemende mate over alles verantwoording vraagt. Met één verantwoordingsdocument aan het eind van het jaar zou je je als school moeten kunnen presenteren aan de samenleving. Dit gebeurt op basis van vertrouwen. Voor de inspectie geldt hetzelfde: in beginsel zit iedereen in het vertrouwensregime, iedereen presteert naar eer en geweten. Is dat niet het geval, dan kom je in het toezichtsregime terecht.” Door een betere afstemming tussen de betreffende instanties kan de lastendruk voor schoolleiders aanzienlijk worden verlaagd. In een brief aan demissionair minister Rouvoet van Onderwijs vraagt Steven van Eijk, de voorzitter van Actal, om maatregelen. Het ministerie moet het voortouw nemen en alle instanties bij elkaar roepen om ervoor te zorgen dat scholen nog maar één keer per jaar verantwoording hoeven af te leggen. Duif: “Het is belangrijk dat we met de sector en de samenleving het debat gaan voeren waarover verantwoording moet worden afgelegd.” 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 28 september 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)