Home » Artikelen » 'Engels in groep 1 heeft weinig zin'

'Engels in groep 1 heeft weinig zin'

De effecten van vroeg vreemdetalenonderwijs zijn minimaal. Kinderen die vanaf groep 1 een uurtje in de week les krijgen in het Engels leren de taal niet beter dan kinderen die pas in groep 7 met Engels beginnen. Dat blijkt uit het proefschrift ‘Vroeg vreemdetalenonderwijs is geen wondermiddel’ waarop onderwijskundige Claire Goriot vorige maand promoveerde.

Steeds meer basisscholen starten met vroeg vreemdetalenonderwijs (vvto), waarmee jonge kinderen op een natuurlijke manier Engels leren. Ongeveer twintig procent van de scholen geeft een vorm van onderwijs in Engels vanaf groep 1. Het effect hiervan op de Nederlandse taalontwikkeling is niet negatief, maar ook nauwelijks positief voor de Engelse taal, zo blijkt uit het onderzoek van Claire Goriot, docent en onderzoeker aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Goriot vergeleek voor haar onderzoek drie groepen: kinderen die alleen Nederlands spreken, kinderen die vroeg vreemdetalenonderwijs krijgen, en tweetalig opgevoede kinderen.

Even flexibel
De Engelse woordenschat van vvto-leerlingen is niet altijd groter dan die van kinderen die in groep 7 starten met Engelse les. Ook herkennen de vroege starters de Engelse klanken (zoals in pen en pan) niet beter dan late starters. Bovendien zijn beide groepen leerlingen even flexibel wanneer zij hun gedrag moeten aanpassen aan veranderende taakopdrachten. Ook is hun geheugen even goed ontwikkeld. Nederlandse kinderen die tweetalig opgevoed worden – omdat minstens één ouder Engels met ze spreekt – hebben wél een grotere Engelse woordenschat en zijn ook beter in het verstaan van Engelse klanken.

Taalbewustzijn
In 2012 publiceerde het Expertisecentrum Moderne Vreemde Talen van de Universiteit Leiden een overzicht van resultaten van onderzoeken naar Engelse les aan jonge kinderen. Dat wees uit dat jonge kinderen langzamer leren dan oudere. Dat betekent dat vvto-kinderen al in de eerste klas van het voortgezet onderwijs hun voorsprong verspelen op kinderen die korter Engels hebben gehad. Toch is het belangrijk om vroeg te starten met Engels, vindt bijvoorbeeld Rick de Graaff, hoogleraar didactiek van de vreemde talen aan de Universiteit Utrecht. In de Volkskrant van 22 februari 2019 legt hij uit dat de winst vooral zit in taalbewustzijn. Ook het zonder schaamte durven spreken in een vreemde taal heeft een vormende waarde.
 

Downloads en links
Gepubliceerd op: 6 maart 2019

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)