Home » Artikelen » Eén beroepscommissie PO en VO

Eén beroepscommissie PO en VO

In de CAO PO 2016 – 2017 is in hoofdstuk 12 aangegeven dat er één landelijke beroepscommissie wordt ingesteld. De selectiecommissie heeft geadviseerd om deze commissie onder te brengen bij de Stichting Onderwijsgeschillen.

De beroepscommissie gaat zich bezighouden met de in dit hoofdstuk opgesomde situaties, zoals disciplinaire maatregelen, schorsing, het onthouden van promotie, overplaatsing en het onthouden van een periodieke verhoging op  basis van het vakbekwaamheidsniveau (basis- of vakbekwaam). De beroepscommissie heeft geen bevoegdheid met betrekking tot ontslagsituaties. Deze situaties blijven voorbehouden aan het UWV of de kantonrechter.

Ter uitvoering van de afspraken die in het cao-overleg gemaakt zijn, is een selectiecommissie gevormd waarin zowel de vakbonden als de sectorraden (PO-Raad en VO-raad) vertegenwoordigd zijn. De PO-Raad en de VO-raad hebben besloten om in gezamenlijkheid te kijken of één beroepscommissie voor funderend onderwijs ingesteld kan worden.

De verwachting is dat deze commissie per 1 januari 2017 operationeel is. 

Gepubliceerd op: 25 augustus 2016
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)