Home » Artikelen » Elke stap vooruit is belangrijk
​AVS-voorzitter stelt inbreng leden bij cao-bijeenkomsten enorm op prijs

Elke stap vooruit is belangrijk

De AVS heeft inmiddels een groot deel van de cao-voorlichtingsbijeenkomsten gehad. De onderhandelaars Harry van Soest en Paul van Lent lichtten daar toe wat de nieuwe CAO PO gaat betekenen wanneer het onderhandelaarsakkoord wordt goedgekeurd. Zij werden steeds vergezeld door voorzitter Petra van Haren, een bestuurslid en directeur Roelf Willemstein. Bij alle bijeenkomsten is de opkomst groot.

Petra van Haren: “Het is heel fijn om zoveel leden te ontmoeten op deze avonden. Het toont een stuk betrokkenheid  maar ook horen we veel vragen en zorgen die de schoolleiders bezighouden rond dit thema. Ik stel de inbreng van onze leden enorm op prijs. Zij brengen kracht- en pijnpunten ter discussie die wij ons als AVS aantrekken en die we meenemen op verschillende overlegtafels. Het geeft ons weer extra input op de zaken die onze leden graag onder de aandacht van de politiek willen brengen of houden. Het gaat dan over grote thema’s als werkdruk , beperkte gelden voor professionalisering, extra gelden voor de sector maar ook gestegen kosten, grotere klassen, krimp die toegankelijkheid van onderwijs onder druk zet, zorg over het invoeren van de Wet werk en zekerheid, echte kansen voor jonge leerkrachten en ga zo maar door. Ik word vooral geraakt door de enorme passie voor het realiseren van onderwijskwaliteit die ik elke keer ervaar. Schoolleiders zien gelukkig heel veel kansen en zitten vaak met plezier in hun werk. Op dit moment hebben ze ook soms zorgen over de manier waarop de nieuwe cao zal uitpakken en wat dit los gaat maken in hun team en bij ouders. De schoolleider is uiteindelijk de persoon die beleid, de cao en de wet- en regelgeving implementeert in de dagelijkse gang van zaken op school. Zoals de AVS al jaren onder de aandacht brengt: de spil waar de school op drijft. Deze cao is een eerste stap op weg naar verdere modernisering. Het uiteindelijk doel richt zich op meer flexibiliteit en ruimte voor scholen om tot een professionele organisatie te kunnen ontwikkelen waarbij ruimte voor talent en  een realistische werkbelasting mogelijk is. Het totale akkoord is uitgewerkt vanuit een toename in de bekostiging door OCW van 3%. Na jarenlang op de nullijn te hebben gestaan is 1,2 procent loonruimte een heel bescheiden stap. De AVS realiseert zich dit. Toch vinden we de keus die gemaakt is voor de inzet van de overgebleven 1,8 procent in combinatie met verschuiven van budgetten legitiem. Het onderhandelaarsakkoord wordt met een positief advies voorgelegd. Niet omdat we al klaar zijn, maar vooral omdat elke stap vooruit belangrijk is.”

Ledenraadpleging onderhandelaarsakkoord CAO PO 2014

Gepubliceerd op: 15 september 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)