Home » Artikelen » Elke dag frisse lucht - Verbeter het binnenklimaat van schoolgebouwen

Elke dag frisse lucht - Verbeter het binnenklimaat van schoolgebouwen

Uit onderzoek van van Loyalis en Strukton Worksphere blijkt dat in 80% van de onderzochte klaslokalen het CO2-gehalte hoger is dan de gezondheidskundige advieswaarden. Met als gevolg: meer ziekteverzuim en leerlingen en leraren voelen zich minder goed. Het binnenklimaat blijkt ook invloed te hebben op de leerprestaties. Binnen het primair onderwijs wordt al veel gedaan aan de verbetering van het binnenklimaat. Nu is het tijd voor scholen in het VO.

Samen met de vakbonden en de VO-raad organiseert Arbo-VO op 9 juni 2010 het congres ‘Elke dag frisse lucht’. Het congres vindt plaats in de Jaarbeurs in Utrecht en geeft praktische tips om met kleine aanpassingen het binnenklimaat van schoolgebouwen aanzienlijk te verbeteren. Tevens worden tijdens het congres de resultaten van de onderzoeken gepresenteerd.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 25 mei 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.
Neem contact op met de AVS Helpdesk

Vermeld altijd uw lidmaatschapsnummer als u contact opneemt met de Helpdesk.

Leden van de AVS kunnen de Helpdesk bellen met uiteenlopende vragen over vakgerelateerde zaken. Iedere maand wordt één vraag beantwoord in Kader Primair.

Bereikbaarheid
De Helpdesk van de AVS is op de volgende dagen en tijdstippen bereikbaar voor leden:

Maandag:
13.00 - 16.30 uur.
Dinsdag tot en met vrijdag:
9.30 - 12.30 uur en 13.00 - 16.30 uur.

Telefoon: 030-2361010 of helpdesk@avs.nl

Doelgroep(en)

Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Goed onderwijs, goede MR (8e herziene uitgave september 2019)