Home » Artikelen » Eis FNV over intrekken loonruimteovereenkomst afgewezen

Eis FNV over intrekken loonruimteovereenkomst afgewezen

De Haagse kortgedingrechter heeft de eis van de FNV, om genomen besluiten over de pensioenen uit de loonruimteovereenkomst voor de publieke sector in te trekken, afgewezen.

Op 10 juli 2015 is tussen de betrokken ministers, de overheidswerkgevers en de overige vakcentrales voor overheidspersoneel een onderhandelingsakkoord bereikt over loonruimte voor de publieke sector. Daarbij zijn zowel loon- als pensioenafspraken gemaakt, die – voor wat betreft de pensioenafspraken – één op één zijn bekrachtigd in de Pensioenkamer. Op basis van deze bekrachtigde afspraken wordt binnenkort de ABP-pensioenregeling aangepast en vinden cao-onderhandelingen plaats.

De FNV voelde zich buiten spel gezet bij de totstandkoming van de pensioenbesluiten, was niet aanwezig bij het onderhandelingsakkoord en stelde bij de kortgedingrechter dat over de pensioenafspraken in de Pensioenkamer geen open en reëel overleg heeft plaatsgevonden. Hierdoor is volgens de FNV het grondrecht op collectief onderhandelen met voeten getreden. Over de in het onderhandelingsakkoord neergelegde pensioenafspraken heeft volgens de kortgedingrechter echter tussen alle werkgevers- en werknemerscentrales open en reëel overleg plaatsgevonden. De FNV is bij het aan het onderhandelingsakkoord voorafgaande overleg aanwezig geweest, maar heeft er zelf voor gekozen om het overleg op 9 juli 2015 te verlaten. Het
besluit over het onderhandelingsakkoord is met de vereiste meerderheid van stemmen genomen en de daarbij gemaakte pensioenafspraken zijn vervolgens in de Pensioenkamer bekrachtigd.

Gepubliceerd op: 1 oktober 2015

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)