Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Eindverantwoordelijk management - Gevolgen wet oke voor basisonderwijs

Eindverantwoordelijk management - Gevolgen wet oke voor basisonderwijs

Sinds 1 augustus is de wet OKE van kracht. Doel van de wet is de kansen voor kinderen met taalachterstanden te vergroten. OKE staat voor Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie. De wet regelt de basiskwaliteit van peuterspeelzaalwerk en een aantal zaken rond voor- en vroegschoolse educatie. Vroegschoolse educatie vindt plaats op basisscholen; de wet heeft dus ook gevolgen voor deze scholen en hun besturen.

Tekst Wendy de Geus, projectleider Focus op Vroegschoolse Educatie (oberon)

Gepubliceerd op: 4 november 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Integrale Kindcentra, handboek voor directeuren en bestuurders