Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Eindtoets minder cruciaal voor oordeel inspectie

Eindtoets minder cruciaal voor oordeel inspectie

In het vernieuwde onderzoekskader zijn de eindtoetsresultaten van een school minder bepalend voor het eindoordeel over de kwaliteit van het onderwijs. De eigen visie van de school komt op deze manier meer centraal te staan in de waardering van onderwijskwaliteit. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Dekker van Onderwijs in een reactie op de motie van de leden Bruins en Ypma die in februari door de Tweede Kamer werd aangenomen.
 
De motie van Eppo Bruins (ChristenUnie) en het reeds vertrokken Kamerlid Loes Ypma (PvdA) verzoekt de regering om met voorstellen te komen om de eindtoets minder bepalend te laten zijn voor de beoordeling van basisscholen; om de individuele ontwikkeling van het kind, observaties en gesprekken met het team juist een grotere rol te laten spelen; en om te onderzoeken of hier een wetswijziging voor nodig is. Dekker stelt dat hetgeen in de motie wordt verzocht, in lijn is met al ingezet beleid.

Dekker schrijft dat in het vernieuwde inspectietoezicht, dat op 1 augustus 2018 van kracht wordt, de eindtoetsresultaten van een school al minder bepalend zijn voor het eindoordeel over de kwaliteit van het onderwijs. “De inspectie zal scholen breder waarderen, door besturen en scholen uit te dagen om hun eigen ambities en doelen te expliciteren, en inzichtelijk te maken welke voortgang of resultaten scholen hierbij realiseren. Scholen kunnen daarbij óók hun ambities laten zien die zij hebben geformuleerd voor andere vak- en vormingsgebieden dan taal en rekenen.”

Ook geeft hij aan dat de inspectie is gestart met een onderzoek naar een nieuw onderwijsresultatenmodel voor het po. Dit vernieuwde model moet met ingang van 1 januari 2019 van kracht worden. Het is de bedoeling om in het nieuwe onderwijsresultatenmodel meer gegevens dan alleen de eindtoetsresultaten mee te nemen.

Gezien de in de brief beschreven ingezette wijzigingen acht de staatssecretaris een wetswijziging op dit moment niet nodig.

Downloads en links
Gepubliceerd op: 11 april 2017

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Jaargids PO (2019-2020) (Met agenda en professionaliseringsaanbod)