Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Effect formele gesprekken niet optimaal door gebrek aan concrete afspraken

Effect formele gesprekken niet optimaal door gebrek aan concrete afspraken

Schaalpromotie nog nauwelijks aan orde in primair onderwijs
In de notitie `Verkenning cao-afspraken gesprekkencyclus´ analyseert het Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt (SBO) hoe cao-afspraken op het gebied van formele gesprekken tussen medewerkers en leidinggevenden in de praktijk worden opgepakt. Hieruit blijkt dat cao-afspraken over functioneringsgesprekken worden nagekomen, maar andere formele gespreksvormen (POP, loopbaan) komen beduidend minder vaak voor. Formele gesprekken leiden ook zeker niet altijd tot concrete afspraken, wat het effect van deze gesprekken vermindert.

Functioneringsgesprekken zijn in het onderwijs redelijk gemeengoed, maar nog niet alle werknemers hebben jaarlijks een functioneringsgesprek. Directieleden en onderwijzend personeel hebben vaker een jaarlijks functioneringsgesprek dan andere werknemers. Van de werknemers die geen jaarlijks functioneringsgesprek hebben, zou ongeveer de helft dat wel willen. Niet iedereen is echter overtuigd van de effectiviteit van functioneringsgesprekken.

POP
Het opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) of gesprekken met de leidinggevende over persoonlijke ontwikkeling komt in het onderwijs minder vaak voor dan functioneringsgesprekken. Van het personeel in het primair onderwijs heeft 71 procent een POP opgesteld of een gesprek gehad over de persoonlijke ontwikkeling. Maar minder dan de helft van de werknemers vindt dat het ook goed werkt. Directies zijn wel meer overtuigd van de effectiviteit van POP´s voor de professionalisering van het personeel. Als er POP´s worden opgesteld of gesprekken worden gehouden over persoonlijke ontwikkeling, worden er wel vaker concrete afspraken gemaakt dan bij functioneringsgesprekken.

Loopbaan
In formele gesprekken wordt bij minder dan de helft van het personeel in het onderwijs de loopbaan als onderwerp besproken. Dit gebeurt nog het meest in het po, maar over schaalpromotie wordt in deze sector tot nu toe het minst gesproken. Als er al over de loopbaan wordt gesproken dan wordt slechts in ongeveer een kwart van de gevallen concrete afspraken gemaakt.

Beoordeling
Over de inzet van beoordelingsgesprekken in het onderwijs zijn aanzienlijk minder data bekend. Een derde van de directies in het po geeft aan beoordelingsgesprekken te houden. Het blijft echter opvallend dat ze nauwelijks (als apart gesprek) in onderzoeken naar de gesprekscyclus voorkomen. Dit geldt nog sterker als wordt meegenomen dat in de salariëring de uitkomst van het beoordelingsgesprek zwaarder weegt. De analyse is uitgevoerd met het oog op recente ontwikkelingen als het verkorten van de salarislijnen, de functiemix en de Lerarenbeurs. De verwachting is dat door deze ontwikkelingen het belang van de formele gesprekscyclus zal toenemen. Het SBO wijst er daarom op dat het van belang is dat deze cyclus goed verloopt. De analyse dient als basis voor een onderzoek dat later in het jaar zal worden opgestart naar de invloed van de eerder genoemde ontwikkelingen op de formele gesprekscyclus in het onderwijs.

Kijk voor het ondersteuningsaanbod van de AVS op het gebied van de gesprekscyclus op http://www.avs.nl/professionalisering 

Gepubliceerd op: 7 oktober 2010
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

De jaartaak in het primair onderwijs (Nieuwe versie juni 2019)