Zie deze pagina Klik hier om meer te weten te komen
Waarom niet hier checken pillen-zonder-voorschrift.com
Home » Artikelen » Eerste resultaten startgroepen voor peuters positief

Eerste resultaten startgroepen voor peuters positief

De pilot ‘Startgroepen voor peuters’ loopt goed en de betrokkenen zijn positief, blijkt uit een tussenrapportage die staatssecretaris Dekker medio februari naar de Tweede Kamer stuurde. In 2015, als de proef eindigt, wordt meer bekend over de opbrengsten van de pilot.

Sinds augustus 2011 loopt op dertig basisscholen een pilot voor peuters met kans op een (taal)achterstand. Zij krijgen voorschoolse educatie in de leeromgeving van de basisschool. De activiteiten zijn gericht op een doorlopende leer- en ontwikkelingslijn. Doel is dat deze kinderen een betere start kunnen maken als ze echt naar het basisonderwijs gaan. In de pilot wordt onderzocht of de leeromgeving van de basisschool peuters met een risico op een (taal)achterstand kan stimuleren in hun ontwikkeling.
Een basisschool en een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf zijn samen verantwoordelijk voor de startgroep. De basisschool voert de inhoudelijke regie over het aanbod. Een pedagogisch medewerker (mbo-niveau) en een begeleider voorschoolse educatie (pabo-niveau) leiden de startgroep. Zij werken doelgericht aan de ontwikkeling van de peuters. Het aanbod op de startgroep is intensiever dan reguliere vve (12,5 uur in plaats van 10 uur per week).
De pedagogisch medewerker en de begeleider blijken elkaar aan te vullen, wat leidt tot activiteiten die aansluiten bij de belangstelling en de ontwikkeling van de peuters. De doelgerichte aanpak geeft structuur en draagt eraan bij dat activiteiten bewuster worden ingezet, staat in de tussenrapportage. De betrokkenen zijn over het algemeen tevreden over de balans tussen vrij spelen en programmatische activiteiten.

Het onderzoek naar de implementatie wordt in 2014/2015 nogmaals uitgevoerd. Dan wordt ook meer bekend over de effecten van de startgroepen voor peuters.

Meer informatie: www.startgroepen.nl
 

Gepubliceerd op: 3 maart 2014
Let op!
Dit artikel is meer dan vijf jaar geleden gepubliceerd en bevat wellicht incorrecte, onvolledige of ongeldige informatie.

Verschenen in

Thema's

Doelgroep(en)

Primair onderwijs

 

Deel dit artikel

Op naar een integrale aanpak (Ontschotting in het sociale domein)